load nghĩa là gì

/loud/

Thông dụng

Danh từ

Vật nặng nề, gánh nặng
to carry a heavy load
mang một gánh nặng
Vật gánh, vật chở, vật team (trên sườn lưng thú vật, bên trên xe pháo, tàu...)
Trách nhiệm nặng nề nề; điều phiền lòng, nỗi sầu phiền
(kỹ thuật) sự tải; tải; trọng vận chuyển (của một con cái tàu...)
periodic load
tải tuần hoàn
Thuốc hấp thụ, đạn hấp thụ (vào súng)
(thông tục) nhiều, mặt hàng đống
loads of money
hàng đụn chi phí, mặt hàng người yêu bạc
to get a load of sth
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nghe
Nhìn, trông
to take a load off sb's mind
làm mang đến ai không còn lo lắng, thực hiện mang đến ai thở phào nhẹ nhàng nhỏm
a load of old rubbish
chuyện nhảm nhí, chuyện tào lao

Ngoại động từ

Chất, chở
to load a siêu xe with cement
chất xi-măng lên xe
Nhét, nhồi, tống nhập, hấp thụ đạn) súng); lắp đặt phim (máy ảnh)
to load a gun
nạp đạn nhập súng
I am loaded
súng tôi với hấp thụ đạn
to load a camera
lắp phim nhập máy ảnh
to load one's stomach with food
ăn nhồi ăn nhét, ăn no căng
Chồng chất; bắt nên Chịu, bắt nên gánh vác, bắt nên đảm nhiệm...
to load somebody with work
đổ dồn (chồng chất) việc làm lên đầu ai
to load a man with insults
chửi bươi ai thậm tệ
to load someone with gifts
cho ai mặt hàng đụn quà
to load someone with compliments
khen ngợi ai không còn lời
Đổ chì nhập, thực hiện mang đến nặng nề thêm
to load the dice
đổ chì nhập con cái súc sắc; (nghĩa bóng) gian ngoan lận

Nội động từ

Bốc mặt hàng, bốc vác, khuân vác
Nạp đạn

hình thái từ

  • v-ing: Loading
  • V-ed: Loaded

Cơ khí & công trình

khối nặng
mẻ liệu (lò)
tải điện

Xây dựng

bốc xếp
khuân vác
đặt tải
hàng (hóa)
tăng tải
vật nặng

Y học

tải, trọng vận chuyển, vận chuyển lượng

Kỹ thuật cộng đồng

lượng tải
load capacity
dung lượng tải
load equivalent
đương lượng vận chuyển trọng
load estimating
sự ước tính vận chuyển trọng
khởi động
IPL (initialprogram load)
sự hấp thụ lịch trình khởi động
no-load start
sự phát động ko tải
starting load
phụ vận chuyển khởi động
nạp
nạp vào

Giải mến VN: Chuyển những mệnh lệnh lịch trình hoặc tài liệu từ là 1 đĩa nhập bộ nhớ lưu trữ truy vấn ngẫu nhiêu ( RAM) của sản phẩm tính.

đặt (phụ) tải
đồ tải
nhập vào

Giải mến VN: Chuyển những mệnh lệnh lịch trình hoặc tài liệu từ là 1 đĩa nhập bộ nhớ lưu trữ truy vấn ngẫu nhiêu ( RAM) của sản phẩm tính.

Bạn đang xem: load nghĩa là gì

gây trở thành dạng
proof load
tải trọng được chấp nhận tối nhiều (không tạo nên biến dị dư)
gia tải
hàng hóa
load compartment
buồng (lạnh) mặt hàng hóa
load temperature
nhiệt chừng mặt hàng hóa
load [commodity] temperature
nhiệt chừng mặt hàng hóa
securing of load
bảo vệ mặt hàng hóa
securing of load
gia cố mặt hàng hóa
mồi
phụ tải
sự hóa học thải
sự nạp
sự hấp thụ liệu
pre-load (ing)
sự hấp thụ liệu trước
sự hấp thụ tải
sự tải
sức nặng
crane load
sức nâng của cần thiết trục
load lifting capacity
sức nâng (tải)
load line
đường cáp Chịu mức độ nặng
working load
sức nâng (của một trang bị nâng)
working load limit
sức nâng tối đa
tải

Giải mến EN: The amount of electric power that is used by a machine or circuit as it performs its function.  .

Giải mến VN: Lượng năng lượng điện năng được sử dụng bởi vì một máy hoặc mạch Lúc nó tiến hành tác dụng của tớ.

Xem thêm: preferable là gì

vấu (cam)

Kinh tế

bốc hàng
chất (hàng) vào
load the cargo into the hold
chất mặt hàng nhập vùng tàu
chất hàng
container load plan
bảng plan hóa học mặt hàng công -ten-nơ
full container load
chất mặt hàng đẫy công-ten-nơ
load a ship with cargo
chất mặt hàng lên tàu
load the cargo into the hold
chất mặt hàng nhập vùng tàu
pallet load
việc hóa học mặt hàng bên trên pa-lét
unit load
chất mặt hàng phân nhóm
unit load
sự hóa học sản phẩm & hàng hóa trở nên đơn vị chức năng chi tiêu chuẩn
chất lên (xe, tàu...)
chất tải
chở
hàng chở
back load
hàng chở chuyến về
less than thở container load cargo
hàng chở lẻ
less than thở full load
hàng chở lẻ
part load
hàng chở ko đẫy xe
truck load
hàng chở đẫy xe
truck load
hàng chở một xe pháo tải
truck load cargo
hàng chở đẫy xe
hàng hóa của một xe
phí (bán triệu chứng khoán) lượng tải
phí bán

Giải mến VN: Phí cung cấp tự mái ấm góp vốn đầu tư trả tức là người tiêu dùng CP nhập quỹ qua lại góp vốn đầu tư với phí hoặc trợ cấp cho từng năm. Người tao tính loại phí này Lúc CP hoặc số đơn vị chức năng CP được mua; phí nhằm rút chi phí gọi là phí ngăn hậu (Back-End Load) (hay Rear-End Load). Quỹ nào là ko tính phí này gọi là quỹ ko phí cung cấp. Xem: Investment Company.

Xem thêm: ellipsis là gì

tải trọng
boat-load
tải trọng của tàu
cold storage floor load
sự trọng lực hữu ích bên trên sàn lạnh
tải vào
tiếp nhận vật chở
vật chở
vật nặng

Nguồn không giống

  • load : Corporateinformation

Địa chất

sập vận chuyển, trọng lực, vận chuyển lượng, hóa học vận chuyển, xếp vận chuyển, hấp thụ dung dịch nổ nhập lỗ khoan

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
amount , bale , bundle , capacity , charge , consignment , contents , encumbrance , goods , haul , heft , hindrance , lading , mass , pack , parcel , part , payload , shipment , shot , weight , affliction , albatross , care , cumber , deadweight , drag , drain , duty , excess baggage , incubus , liability , millstone * , obligation , onus , oppression , responsibility , task , tax , trouble , trust , worry , cargo , freight , jillion , million , multiplicity , ream , trillion , burden , impediment , ponderosity , quantity , resistance , stress
verb
arrange , ballast , bear , carry , charge , chock , choke , containerize , cram , fill , flood , freight , glut , gorge , heap , heap up , jam * , lade , lumber , mass , oversupply , pack , pile , pile it on , pile up , place , pour in , put aboard , ram in , stack , store , stow , stuff , surfeit , swamp , top , top off , weigh , weigh down , weight , burden , encumber , hamper , oppress , saddle , task , tax , trouble , worry , cumber , jam , mob , belie , color , falsify , misrepresent , misstate , pervert , twist , warp , wrench , wrest , debase , doctor , sophisticate , bundle , cargo , carriage , clog , contents , drag , drain , goods , haul , pressure , shipment , tote

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ