lock nghĩa là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

chưa với công ty đề
 • danh từ

  món tóc, mớ tóc; mớ bông, mớ len

  Bạn đang xem: lock nghĩa là gì

 • (số nhiều) mái đầu, tóc

 • khoá

  to keep under lock and key

  cất vô tủ khoá lại; nhốt kỹ, giam cầm giữ

  to pick a lock

  mở khoá vị móc

 • chốt (để lưu giữ bánh xe pháo, ghi...)

 • khoá nòng (súng)

 • miếng khoá, miếng ghì chặt (thế võ)

 • tình trạng ứ tắc; sự nghẽn (xe cộ); hiện tượng bế tắc; hiện tượng trở ngại, hiện tượng nan giải, hiện tượng lúng túng

  to come to tướng a dead lock

  lâm vô hiện tượng bế tắc

 • cửa cổng

 • động từ

  khoá (cửa tủ...)

 • nhốt kỹ, giam cầm giữ

 • bao quấn, bao quanh

 • chặn lại, đóng góp chốt

 • khoá chặt, ghì chặt (thế võ)

 • chắn vị cửa ngõ cổng; mang đến (tàu...) trải qua cửa ngõ cổng

  Xem thêm: pray for là gì

  to lock up (down)

  cho (tàu...) cút ngược (xuôi) qua quýt cửa ngõ cổng

 • khoá được

  this door won't

  cửa này sẽ không khoá được

 • hâm lại; ko chạy, ko chuyển động được (máy móc)

 • đi qua quýt cửa ngõ cổng (tàu...)

 • (quân sự) bước sát gót

 • đóng cửa ngõ xí nghiệp sản xuất ko mang đến người công nhân vô thực hiện nhằm thực hiện áp lực

 • giam lưu giữ, nhốt kỹ; ngăn chặn lại

  Cụm từ/thành ngữ

  lock, stock and barrel

  mất cả chì lộn chài

  to lock out

  khoá cửa ngõ ko mang đến vào

  to lock up

  cất cút khoá lạo cẩn thận

  thành ngữ khác

  Xem thêm: frill là gì

  Từ ngay gần giốngTừ vựng giờ Anh theo dõi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản