loll là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/lɔl/

Bạn đang xem: loll là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa sở hữu công ty đề
 • động từ

  (+ out) thè lưỡi

 • (+ on, against) ngả (đầu); chống (tay); tựa một cơ hội uể oải vào

  Xem thêm: stripper là gì

 • thè rời khỏi (lưỡi)

 • ngả đầu; gác thủ công một cơ hội uể oải; ngồi uể oải; đứng uể oải; tựa uể oải

  Xem thêm: fooling around with nghĩa là gì

  Từ ngay sát giống

  lollipop lolly loblolly loblolly man lollop


Từ vựng giờ Anh theo gót công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản