loosen là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈluː.sᵊn/
Hoa Kỳ[ˈluː.sᵊn]

Ngoại động từ[sửa]

loosen ngoại động từ /ˈluː.sᵊn/

 1. Nới đi ra, thực hiện lỏng đi ra, thực hiện long đi ra, lơi đi ra.
  to loosen a screw — thả lỏng một chiếc đinh ốc
 2. Xới mang lại (đất) xốp lên, thực hiện mang lại (đất) tơi đi ra.
 3. (Y học) Làm mang lại nhuận (tràng); thực hiện mang lại long (đờm).
 4. Buông lỏng, nới đi ra (kỷ luật).

Chia động từ[sửa]

loosen

Bạn đang xem: loosen là gì

Xem thêm: destiny nghĩa là gì

Xem thêm: lòng tiếng anh là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to loosen
Phân kể từ hiện tại tại loosening
Phân kể từ quá khứ loosened
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại loosen loosen hoặc loosenest¹ loosens hoặc looseneth¹ loosen loosen loosen
Quá khứ loosened loosened hoặc loosenedst¹ loosened loosened loosened loosened
Tương lai will/shall² loosen will/shall loosen hoặc wilt/shalt¹ loosen will/shall loosen will/shall loosen will/shall loosen will/shall loosen
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại loosen loosen hoặc loosenest¹ loosen loosen loosen loosen
Quá khứ loosened loosened loosened loosened loosened loosened
Tương lai were to loosen hoặc should loosen were to loosen hoặc should loosen were to loosen hoặc should loosen were to loosen hoặc should loosen were to loosen hoặc should loosen were to loosen hoặc should loosen
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại loosen let’s loosen loosen
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

loosen nội động từ /ˈluː.sᵊn/

 1. Lỏng đi ra, giãn nở ra, lơi đi ra, long đi ra.

Thành ngữ[sửa]

 • to loosen someone's tongue: (Như) To loose someone's tongue ((xem) loose).

Chia động từ[sửa]

loosen

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to loosen
Phân kể từ hiện tại tại loosening
Phân kể từ quá khứ loosened
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại loosen loosen hoặc loosenest¹ loosens hoặc looseneth¹ loosen loosen loosen
Quá khứ loosened loosened hoặc loosenedst¹ loosened loosened loosened loosened
Tương lai will/shall² loosen will/shall loosen hoặc wilt/shalt¹ loosen will/shall loosen will/shall loosen will/shall loosen will/shall loosen
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại loosen loosen hoặc loosenest¹ loosen loosen loosen loosen
Quá khứ loosened loosened loosened loosened loosened loosened
Tương lai were to loosen hoặc should loosen were to loosen hoặc should loosen were to loosen hoặc should loosen were to loosen hoặc should loosen were to loosen hoặc should loosen were to loosen hoặc should loosen
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại loosen let’s loosen loosen
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "loosen". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=loosen&oldid=1869344”