lord là gì

/lɔrd/

Thông dụng

Danh từ

Chúa tể, vua
lord of the manor
chủ trang viên
lord of the region
chúa tể cả vùng
Lord of ring
Chúa nhẫn
Lord of evil
chúa tể tội ác
Vua (tư bạn dạng độc quyền cầm một ngành nào)
steel lord
vua thép
Chúa, Thiên chúa
Lord bless us
cầu Chúa phù trì bọn chúng ta
Ngài, tướng tá công (tiếng tôn xưng người quý tộc, người dân có chức tước đoạt rộng lớn, thượng nghị viện...)
My Lord
ngài, tướng tá công
The Lords
các thượng nghị viên Anh, thượng nghị viện Anh
Huân tước
Lord quan lại chức cao cấp
the First Lord of the Admiralty
bộ trưởng Sở Hải quân Anh
the Lord Mayor
ngài thị trưởng Luân Đôn
(thơ ca); (đùa cợt) đức ông ông chồng, đức phu quân ( (cũng) lord and master)
drunk as a lord

Xem drunk

Xem thêm: why nghĩa là gì

Bạn đang xem: lord là gì

good Lord!
trời ơi là trời!
Lord knows
chỉ sở hữu trời biết!
year of our Lord
năm dương lịch
to live lượt thích a lord

Xem live

Ngoại động từ

Phong tước đoạt, ban tước đoạt, mang lại nhập mặt hàng quý tộc

Nội động từ

To lord over; to tát lord it over sb kiểm soát, sai khiến cho, sai bảo; rời khỏi oai nghiêm, thực hiện rời khỏi vẻ bề bên trên, hống hách
to be lorded over
bị kiểm soát, bị đè đầu cưỡi cổ

Hình thái từ

  • Ved : lorded
  • Ving: lording

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aristocrat , baron , bishop , captain , commandant , commander , count , dad , don , duke , earl , governor , king , leader , liege , magnate , man upstairs , marquis , monarch , nobility , noble , nobleman , old man , overlord , parliamentarian , patrician , peer , potentate , prince , royalty , ruler , seigneur , sovereign , superior , viscount , grandee , landowner , magnifico , master , suzerain