lừa đảo tiếng anh là gì

VIETNAMESE

lừa đảo

Bạn đang xem: lừa đảo tiếng anh là gì

lường gạt, lừa gạt

Lừa hòn đảo là hành động dối trá nhằm thực hiện người không giống tin cậy nhằm mục tiêu tiến hành những mục tiêu vị lợi, trái ngược pháp luật

1.

Họ lập rời khỏi một plan nhằm lừa hòn đảo doanh nghiệp lớn.

They contrived a plan to tướng defraud the company.

Xem thêm: liable là gì

2.

Cả tía người nam nhi đều bị kết tội thủ đoạn lừa hòn đảo.

All three men were charged with conspiracy to tướng defraud.

Chúng tao nằm trong phân biệt một vài động kể từ vô giờ đồng hồ Anh đem ý nghĩa sâu sắc lừa hòn đảo nha!

- defraud (lừa đảo): They contrived a plan to tướng defraud the company. (Họ lập rời khỏi một plan nhằm lừa hòn đảo doanh nghiệp lớn.)

Xem thêm: dm trong tiếng anh là gì

- cheat (lừa gạt): Did you ever feel tempted to tướng cheat someone? (Bạn đang được khi nào cảm nhận thấy bị cám dụ dỗ về sự việc lường gạt ai cơ chưa?)

- trick (đánh lừa) I'd been tricked and I felt stupid. (Tôi đã biết thành gạt gẫm và tôi cảm nhận thấy bản thân thiệt ngốc nghếch.)

- swindle (lừa bịp) They swindled him out of hundreds of dollars. (Họ đang được lừa anh tao hàng nghìn đô la.)