made redundant là gì

phát âm:

Xem thêm: what a pity là gì

Bạn đang xem: made redundant là gì

Từ điển kỹ thuật

 • làm dư thừa
 • redundant:    [ri'dʌndənt]tính từthừa, dưredundant population in the citiessố dân quá ở những trở nên phốrườm soát (văn)redundantdôi, quá, dưTừ điển kỹ thuậtdài dòngdôidư thừafully redundanthoàn toàn dư thừafully red
 • fully redundant:    Từ điển kỹ thuậtLĩnh vực: toán & tinhoàn toàn dư thừafully redundant systemhệ thống trọn vẹn dư thừahoàn toàn ko cần thiết thiếthoàn toàn thừa
 • high redundant:    Từ điển kỹ thuậtLĩnh vực: xây dựngcó bậc siêu tĩnh cao

Những kể từ khác

 1. "to make monotonous snores in one's sleep" là gì
 2. "to make offerings to lớn a deity to lớn win his support" là gì
 3. "to make out a prescription for someone" là gì
 4. "to make parallel" là gì
 5. "to make perpendicular" là gì
 6. "to make small children keep to lớn the usua rull of behaviour" là gì
 7. "to make ví bold as to lớn send a petition to lớn higher level" là gì
 8. "to make some beds for sweet potato" là gì
 9. "to make someone fall by tripping him up" là gì
 10. "to make parallel" là gì
 11. "to make perpendicular" là gì
 12. "to make small children keep to lớn the usua rull of behaviour" là gì
 13. "to make ví bold as to lớn send a petition to lớn higher level" là gì