make a commitment là gì

Trong quy trình học tập giờ Anh, dùng những collocations (các kể từ theo đuổi cụm với nhau) nhập miêu tả hùn trình diễn ngôn từ bất ngờ như người bạn dạng xứ, và điều này hùn truyền đạt vấn đề hiệu suất cao nhất. Thông qua chuyện nội dung bài viết, người sáng tác mang lại người hiểu những cụm collocation với make dễ dàng lưu giữ và dễ dàng vận dụng nhập quy trình học hành và tiếp xúc. Tác fake cũng lời khuyên một cách thức học tập kể từ vựng đi kèm theo và hùn tăng hiệu suất cao học tập kể từ vựng. Sau cơ, người hiểu tiếp tục tập dượt phần mềm kỹ năng vừa vặn thích nghi vào trong 1 bài xích tập dượt áp dụng ở cuối nội dung bài viết.

Key takeaways

Bạn đang xem: make a commitment là gì

1. Học kể từ vựng qua chuyện văn cảnh đòi hỏi sẵn sàng toàn cảnh dễ dàng lưu giữ dễ nắm bắt bởi vì những kể từ vựng đơn giản

2. Nên dùng tăng động kể từ đơn giản và giản dị minh họa cho tới kể từ vựng cần thiết học tập nhập toàn cảnh nhằm contact hiệu suất cao hơn

Gợi ý cơ hội học tập kể từ vựng qua chuyện ngữ cảnh

Để người hiểu ghi lưu giữ collocations hiệu suất cao, người sáng tác reviews cách thức học tập kể từ vựng qua chuyện văn cảnh. Người học tập tiếp tục bịa kể từ mới mẻ bản thân cần thiết học tập vào trong 1 toàn cảnh bao gồm những kể từ thân thuộc, đơn giản và giản dị, và khêu gợi đi ra được ý nghĩa sâu sắc của kể từ bản thân cần thiết học tập. Nhờ cách thức này, học tập viên hoàn toàn có thể hiểu thâm thúy rộng lớn về nghĩa của kể từ chứ không chỉ lưu giữ mặt mũi nghĩa. Ngoài ra, người học tập cũng hiểu rộng lớn về toàn cảnh dùng kể từ sao cho tới phù hợp
Ngữ cảnh cho 1 từ/cụm kể từ bất kì hoàn toàn có thể được khai quật qua chuyện những nguyên tố sau:

 • Tính hóa học liên quan

 • Hành động liên quan

 • Đối tượng liên quan

6-collocations-voi-make-boi-canh

Lưu ý

 • Chuẩn bị một trong những lượng kể từ vựng vừa vặn nên để mang nhập văn cảnh (5 – 7 từ/cụm từ), rời dùng rất nhiều kể từ khiến cho rơi rụng sự triệu tập giành cho kể từ cần thiết ghi lưu giữ chính

 • Các kể từ sẵn sàng nên là kể từ đơn giản và giản dị và thân thuộc với người tiêu dùng, rời người sử dụng kể từ phức tạp hoặc ko thân quen.

 • Ngữ pháp dùng trọng toàn cảnh nên là ngữ pháp đơn giản và giản dị, rời phức tạp hóa câu văn tiếp tục tạo nên năng lực triệu tập giành cho việc học tập kể từ vựng bị suy hạn chế.

 • Hành động nhập toàn cảnh nên là động kể từ đơn sở hữu nghĩa ngay gần sát tương tự, hoặc phân tích và lý giải cho tới cụm từ/từ cần thiết học

Cách áp dụng cách thức học tập kể từ vựng qua chuyện văn cảnh sẽ tiến hành minh họa rõ rệt nhập quy trình giải nghĩa và phân tách những collocations lên đường với động kể từ Make tại đây.

Giới thiệu collocations với Make

6-collocations-voi-make-gioi-thieu

Make a break

Định nghĩa: Kết thúc giục một quan hệ ràng buộc một cơ hội đột ngột

Lưu ý

Bên cạnh đường nét tức thị “kết thúc giục một quan hệ ràng buộc một cơ hội đột ngột”, cụm “make a break” còn tồn tại đường nét tức thị “dừng lại một thói quen”.

Ví dụ:

 • “Kết thúc giục mội quan hệ gắn bó”: When a relationship ends, it’s often best to tướng make a break (Khi một quan hệ kết thúc giục, thông thường tốt nhất có thể là tránh việc bắt gặp nhau nữa)

 • “Dừng lại một thói quen”: You’ve been in your jobs for years – It’s time you made a break (Bạn đã thử việc làm này quá lâu rồi – Đến khi chúng ta nên thay cho thay đổi rồi)

Cụm “make a break” kèm theo với giới kể từ “from/for” Tức là “trốn bay khỏi/đến một vị trí” (hành động thông thường kèm cặp với vũ lực)

Ví dụ:

 • A group of prisoners made a break from the jail a few years ago (Một group tù nhân trốn bay ngoài trại nhốt một vài ba năm trước).

 • The mèo made a break for the door (Con mèo chạy và trốn bay cho tới khuôn cửa)

Ứng dụng cách thức học tập kể từ vựng theo đuổi văn cảnh nhập cụm từ

Từ vựng xây cất toàn cảnh xung xung quanh việc kết thúc giục một thói thân quen hay như là 1 quan hệ hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Tính hóa học liên quan: “sad” (buồn bã)

 • Hành động liên quan: “suddenly and completely stop seeing each other” (đột ngột và trọn vẹn ko họp mặt nhau nữa), “cannot take it anymore” (không thể Chịu đựng đựng thêm) và “fight” (cãi vã)

 • Đối tượng liên quan: “the couple” (một cặp đôi)

Bối cảnh:

After years of being together, the couple have finally decided to tướng make a break. They have had a lot of fights and cannot take it anymore. In fact, they decide to tướng suddenly and completely stop seeing each other, which is really sad.

Sau nhiều năm cùng cả nhà, cặp đôi bạn trẻ tiếp tục ra quyết định tiếp tục tách đi ra và kết thúc giục quan hệ. Họ tiếp tục cãi cọ thật nhiều và ko thể Chịu đựng đựng nhau tăng. Cụ thể, cặp đôi bạn trẻ ra quyết định đột ngột và trọn vẹn giới hạn bắt gặp nhau.

Giải thích:

Trong toàn cảnh bên trên, người hiểu hoàn toàn có thể luận đi ra nghĩa và ghi lưu giữ cụm “make a break” (kết thúc giục một quan hệ đột ngột) phụ thuộc vào kể từ “suddenly and completely stop seeing each other (đột ngột giới hạn họp mặt nhau) sở hữu đặc thù tương tự động. Bối cảnh bịa trong một quan hệ của một cặp đôi bạn trẻ có tương đối nhiều yếu tố và cãi cọ mang lại lí giải cho tới hành vi bên trên.

Make a difference

Định nghĩa: Cải thiện tình hình

Lưu ý

Cụm “make a difference” đi kèm theo với giới kể từ “to” và hâu phương là đối tượng người sử dụng được nâng cấp.

Ví dụ: Exercise can make a difference to tướng your state of health (Tập thể thao hoàn toàn có thể nâng cấp tình hình sức mạnh của bạn)

Ứng dụng cách thức học tập kể từ vựng theo đuổi văn cảnh nhập cụm từ

Từ vựng xây cất toàn cảnh xung xung quanh việc nâng cấp một tình hình hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Tính hóa học liên quan: “necessary” (cần thiết)

 • Hành động liên quan: “improve” (cải thiện), “get better” (trở nên chất lượng hơn), và “turn to tướng public transport” (chuyển sang trọng người sử dụng phương tiện đi lại công cộng)

 • Đối tượng: “the đô thị council” (hội đồng trở nên phố) và “citizens” (người dân)

Bối cảnh:

It is necessary to tướng make a difference to tướng congestions in cities. In order to tướng tự sánh, the đô thị councils have encouraged citizens to tướng turn to tướng public transport, which can help congestions to tướng improve and to tướng get better.

Điều quan trọng là nâng cấp tình hình tắc lối ở những TP. Hồ Chí Minh. Để thực hiện được vậy, hội đồng những TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khuyến nghị người dân đem sang trọng người sử dụng phương tiện đi lại công nằm trong, điều tuy nhiên hoàn toàn có thể hùn biểu hiện tắc lối nâng cấp và trở thành chất lượng hơn

Giải thích:

Trong toàn cảnh bên trên, người hiểu hoàn toàn có thể luận đi ra nghĩa và ghi lưu giữ cụm “make a difference” (cải thiện tình hình) phụ thuộc vào kể từ “improve” (cải thiện) và “get better” (trở nên chất lượng hơn) sở hữu đặc thù ngay gần tương tự động. Bối cảnh lên đường và một tình hình nhức nhói là yếu tố tắc lối ở những TP. Hồ Chí Minh rộng lớn và biện pháp nhằm nâng cấp tình hình cơ.

Make a killing

Định nghĩa: Kiếm được không ít chi phí một cơ hội dễ dàng dàng

Lưu ý

Cụm “make a killing” đi kèm theo giới kể từ “with” và ở phía đằng sau là hành động/đối tượng hùn lần chi phí. Hành động lần chi phí này ra mắt nhập thời hạn cộc và ko tiêu tốn không ít công trạng.

Ví dụ: They made a killing with the sale of their London house (Họ tìm được nhiều chi phí từ những việc phân phối tòa nhà ở Luân Đôn của họ)

Cụm “make a killing” được xếp là 1 cụm kể từ informal nhập tự điển Cambridge. Do vậy, cụm “make a killing” tiếp tục thích hợp rộng lớn nhằm dùng nhập văn rằng.

Ứng dụng cách thức học tập kể từ vựng theo đuổi văn cảnh nhập cụm từ

Từ vựng xây cất toàn cảnh xung xung quanh việc tìm được nhiều chi phí hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Tính hóa học liên quan: “impossible” (bất khả thi)

 • Hành động liên quan: “earn a lot of money in a short time” (kiếm được không ít chi phí nhập một thời hạn ngắn) và “think of investments” (cân nhắc việc đầu tư)

 • Đối tượng liên quan: “office workers” (nhân viên văn phòng)

Bối cảnh:

It’s impossible to tướng make a killing with just office work. To be honest, office workers cannot earn a lot of money in a short time with just an average fixed rate of income. Instead, they’d better think of investments.

Điều bất khả ganh đua này đó là tìm được nhiều chi phí một cơ hội đơn giản và dễ dàng chỉ với việc làm văn chống. Thực tế tuy nhiên rằng, nhân viên cấp dưới văn chống ko thể tìm được nhiều chi phí nhập thời hạn cộc chỉ với cùng một nấc lương bổng khoảng cố định và thắt chặt. Thay nhập cơ, bọn họ nên nghĩ về cho tới việc góp vốn đầu tư.

Giải thích

Trong toàn cảnh bên trên, người hiểu hoàn toàn có thể luận đi ra nghĩa và ghi lưu giữ cụm “make a killing” (kiếm nhiều chi phí một cơ hội dễ dàng dàng) phụ thuộc vào cụm “earn a lot of money in a short time” (kiếm được không ít chi phí nhập thời hạn ngắn) sở hữu đặc thù ngay gần tương tự động. Bối cảnh lên đường nằm trong nhu yếu lần tiền bạc nhân viên cấp dưới văn chống.

Xem thêm: mailshot là gì

Make sure

Định nghĩa: Đảm bảo Chắn chắn chắn

Lưu ý

Cụm “make sure” tiếp tục đi kèm theo một mệnh đề hâu phương.

Ví dụ: Make sure you’re home page by midnight (Hãy đảm nói rằng các bạn sẽ về căn nhà trước nửa đêm)

Tuy nhiên, cụm “make sure” cũng hoàn toàn có thể đi kèm theo “to – verb” và thể hiện tại một đòi hỏi.

Ví dụ: Make sure to tướng tell them I said “Hi” (Hãy đáp ứng là rằng với bọn họ tôi tiếp tục gửi tiếng chào)

Ứng dụng cách thức học tập kể từ vựng theo đuổi văn cảnh nhập cụm từ

Từ vựng xây cất toàn cảnh xung xung quanh việc đáp ứng chắc hẳn rằng hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Tính hóa học liên quan: “important” (quan trọng)

 • Hành động liên quan: “promise” (hứa hẹn) và “make something certain to tướng happen” (đảm bảo điều gì cơ chắc hẳn rằng xảy ra)

 • Đối tượng liên quan: “friends” (các người bạn)

Bối cảnh:

The man wanted to tướng make sure that his friends would come to tướng his birthday các buổi party, which is really important to him. He wanted to tướng make it certain to tướng happen, sánh he asked them to tướng promise to tướng come.

Người nam nhi mong muốn đảm nói rằng chúng ta của anh ý ấy tiếp tục cho tới dự sinh nhật, điều tuy nhiên rất rất cần thiết với anh tớ. Anh tớ mong muốn chắc hẳn rằng điều này tiếp tục ra mắt, vậy nên anh tớ tiếp tục đòi hỏi toàn bộ bọn họ hứa tiếp tục cho tới.

Giải thích

Trong toàn cảnh bên trên, người hiểu hoàn toàn có thể luận đi ra nghĩa và ghi lưu giữ cụm “make sure” (đảm bảo Chắn chắn chắn) phụ thuộc vào cụm “make it certain to tướng happen” (đảm bảo chắc hẳn rằng điều này xảy ra) và “promise” (hứa hứa hẹn Chắn chắn chắn) sở hữu đặc thù ngay gần tương tự động. Bối cảnh lên đường nằm trong là 1 buổi tiệc sinh nhật cần thiết với cùng một người nam nhi và anh tớ mong muốn chúng ta chắc hẳn rằng cho tới dự.

Make a commitment

Định nghĩa: Đặt đi ra cam kết

Lưu ý

Cụm “make a commitment” đi kèm theo với giới kể từ “to” và theo đuổi sau là đối tượng người sử dụng được khẳng định triển khai.

Ví dụ: The government reaffirmed its commitment to tướng the peace process (Chính phủ tái ngắt xác nhận khẳng định với tiến bộ trình hòa bình)

Bên cạnh cơ, “make a commitment” cũng hoàn toàn có thể đi kèm theo “to – verb” và đem tức thị khẳng định triển khai một hành động

Ví dụ: Players must make a commitment to tướng play for a full season (Các cầu thủ nên khẳng định nghịch tặc không còn mùa giải)

Ứng dụng cách thức học tập kể từ vựng theo đuổi văn cảnh nhập cụm từ

Từ vựng xây cất toàn cảnh xung xung quanh việc khẳng định hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Tính hóa học liên quan: “firmly” (một cơ hội Chắn chắn chắn)

 • Hành động liên quan: “promise” (hứa hẹn) và “follow the plan” (theo sát tiếp hoạch)

 • Đối tượng liên quan: “the government” (chính phủ)

Bối cảnh:

The government has made a commitment to tướng solve air pollution in cities. In fact, they firmly promised that they would follow the plan of planting more than thở 1,000 trees in the next 2 years.

Chính phủ đã mang đi ra khẳng định giải quyết và xử lý nàn ô nhiễm và độc hại không gian nhập TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, bọn họ hứa hứa hẹn một cơ hội chắc hẳn rằng rằng bọn họ tiếp tục theo đuổi sát plan trồng rộng lớn 1,000 cây cối trong tầm hai năm cho tới.

Giải thích

Trong toàn cảnh bên trên, người hiểu hoàn toàn có thể luận đi ra nghĩa và ghi lưu giữ cụm “make a commitment” (đặt đi ra cam kết) phụ thuộc vào “promise” (hứa hẹn) và “follow the plan” (theo sát tiếp hoạch) sở hữu đặc thù ngay gần tương tự động. Bối cảnh lên đường nằm trong là lời hứa hẹn của cơ quan chỉ đạo của chính phủ giải quyết và xử lý tình hình ô nhiễm và độc hại bằng sự việc trồng cây cối nhập khu đô thị.

Make a suggestion

Định nghĩa: Đưa đi ra khêu gợi ý

Lưu ý

Cụm “make a suggestion” đi kèm theo giới kể từ “on” và theo đuổi sau là đối tượng người sử dụng được khêu gợi ý cho tới.

Ví dụ: She made some helpful suggestions on how to tướng cut our costs (Cô ấy thể hiện một vài ba khêu gợi ý hữu ích về phương pháp để hạn hẹp ngân sách của bọn chúng tôi)

Bên cạnh cơ, lên đường sau cụm “make a suggestion” cũng hoàn toàn có thể là 1 mệnh đề

Ví dụ: She made a suggestion that we should all share the cost (Cô ấy khêu gợi ý rằng tất cả chúng ta nên chia đều cho các bên chi phí)

Ứng dụng cách thức học tập kể từ vựng theo đuổi văn cảnh nhập cụm từ

Từ vựng xây cất toàn cảnh xung xung quanh việc thể hiện khêu gợi ý hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Tính hóa học liên quan: “good” (tốt) và “interesting” (thú vị)

 • Hành động liên quan: “come up with ideas” (nghĩ đi ra những ý tưởng) và “present to tướng teachers” (trình bày với giáo viên)

 • Đối tượng liên quan: “school” (trường học) và “students” (học sinh)

Bối cảnh:

The school is encouraging students to tướng make good suggestions on how to tướng hold the sự kiện tonight. They are không tính tiền to tướng come up with interesting ideas of decorations and present them to tướng teachers, which will be really fun.

Nhà ngôi trường đang được khuyến nghị những học viên thể hiện những khêu gợi ý thích hợp về phương pháp để tổ chức triển khai sự khiếu nại tối ni. Chúng đươc tự tại nghĩ về cho tới những phát minh tô điểm thú vị và trình diễn với những nghề giáo, điều tuy nhiên tiếp tục rất rất mừng.

Giải thích

Trong toàn cảnh bên trên, người hiểu hoàn toàn có thể luận đi ra nghĩa và ghi lưu giữ cụm “make a suggestion” (đưa đi ra khêu gợi ý) phụ thuộc vào “come up with ideas” (nghĩa đi ra ý tưởng) và “present to tướng teachers” (trình bày với giáo viên) sở hữu đặc thù ngay gần tương tự động. Bối cảnh lên đường nằm trong là 1 sự khiếu nại ở trong phòng ngôi trường yên cầu sự góp phần phát minh kể từ toàn bộ member và không gian sung sướng.

Bài tập dượt áp dụng những collocation với make

Chia dạng đích thị của kể từ nhập dù trống không phù hợp

Make a break, make a difference, make a killing, make sure, make a commitment, make (a) suggestion(s)

1. It’s necessary to tướng (1) on how to tướng cut the costs. I mean, we are open to tướng any ideas.

2. Earning a lot of money in a short time is not easy and nearly impossible for office workers. However, they can (2) with investing in shares, but it’s quite risky.

3. (3) that you’ll be there on time. The show starts at exactly 7 am, sánh you should not be late.

4. Technological advances have certainly (4) to tướng how things work. To be honest, the productivity in the steel industry improved by five percent last year.

5. In a relationship, (5) is not an easy thing to tướng tự, but it can be necessary when you cannot stand any more arguments and wish to tướng relax your mind.

6. Due to tướng the alarming rate of environmental degradation, the governments have (6) to tướng protect our planets. In fact, they promised to tướng cut down on carbon emission at a certain rate and carefully follow the plan of growing more trees in urban areas.

Đáp án

1. Make suggestions

2. Make a killing

3. Make sure

4. Made a difference

Xem thêm: garter là gì

5. Making a break

6. Made a commitment

Tổng kết

Bài viết lách bên trên tiếp tục hỗ trợ 6 collocations với make. Hi vọng sau nội dung bài viết, người hiểu tiếp tục ghi lưu giữ những collocations bên trên thiệt đơn giản và dễ dàng và áp dụng hợp lý và phải chăng nhập bài xích rằng IELTS và nhập cuộc sống.