make fun of nghĩa là gì

I wanted to lớn make fun of you to lớn laugh in your face.

Em mong muốn chọc tức anh nhằm mỉm cười nhập mặt mày anh.

Bạn đang xem: make fun of nghĩa là gì

She making fun of me?

Cô ấy đang cười tôi à?

Don't make fun of u.

Đừng chế nhạo anh.

“I think they will make fun of monsieur.

Công-xây thản nhiên trả lời: -Tôi cho là người tớ tiếp tục cười giáo sư.

We're gonna make fun of you until you shave the beard.

Bọn tớ tiếp tục chế nhạo cậu cho tới lúc nào cậu cạo râu.

You're making fun of u.

Đừng chọc quê tôi.

Don't make fun of my father.

Và chớ đem phụ thân em ra thực hiện trò đùa.

We'll make fun of it together!

Tụi mình sẽ nằm trong móc mỉa bọn họ!

You're making fun of u.

đang lấy tôi làm trò cười.

Look, when everyone eats that banana-meat thing they'll all make fun of her.

Nghe này Lúc người xem ăn loại loại nửa chuối nửa thịt cơ.. Họ tiếp tục trêu cô ấy.

The boys used to lớn make fun of him.

Mấy đứa nam nhi không giống thông thường chế nhạo nó.

She's been making fun of u all year.

Bạn ấy vẫn chế nhạo con cái cả năm.

What, the kid making fun of me?

Xem thêm: ebt là gì

Sao, những đứa trẻ em cười tớ à?

Basically, they were making fun of them for being trailer trash or white trash.

Về cơ phiên bản, bọn họ vẫn mỉm cười nhạo về sự trở nên " trailer trash " hoặc " white trash " ( người vô gia cư ).

Sally's gonna make fun of us.

Sally tiếp tục chế nhạo tất cả chúng ta.

You want to lớn make fun of me!

Tên là gì ý nhỉ?

9 Fools make fun of guilt,*+

9 Những kẻ dại khờ chế nhạo cảm hứng tội lỗi,*+

You don't have to lớn make fun of u.

Cô đâu rất cần được trêu tớ làm những gì.

Others may make fun of you.

Những người không giống rất có thể chế giễu chúng ta.

Don't make fun of it.

Anh đừng sỉ nhục bọn chúng.

The Phi·lisʹtine giant Go·liʹath comes out to lớn make fun of the Israelites.

Tên to đùng Phi-li-tin là Gô-li-át xông rời khỏi chế nhạo dân Y-sơ-ra-ên.

Don't make fun of u.

Đừng làm trò với tớ.

Are you making fun of me?

Đang mỉa tôi đấy à?

Are you making fun of me?

Xem thêm: placard là gì

Các anh đùa tôi à

You shouldn't make fun of someone just because they're different.

Cha tránh việc cười nhạo một ai cơ chỉ vì như thế bọn họ tương đối khác lạ.