make up nghĩa là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: make up nghĩa là gì


Cụm động kể từ Make up với 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Make up

Ý nghĩa của Make up là:

 • Ngừng tức phẫn nộ với ai cơ

Ví dụ cụm động kể từ Make up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Make up:

 
- They are always arguing, but they MAKE UP again very quickly.
Họ luôn luôn trực tiếp tranh biện cùng nhau tuy nhiên chúng ta tiếp tục dừng phẫn nộ nhau cực kỳ thời gian nhanh.

Nghĩa kể từ Make up

Ý nghĩa của Make up là:

 • Trang điểm

Ví dụ cụm động kể từ Make up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Make up:

 
- She went lớn the bathroom lớn MAKE her face UP.
Cô tao cho tới phòng tắm nhằm make up.

Nghĩa kể từ Make up

Ý nghĩa của Make up là:

 • Sáng đưa đến một mẩu truyện

Ví dụ cụm động kể từ Make up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Make up:

 
- They MADE UP an excuse for being late.
Anh tao thưa lời nói van nài lỗi vì như thế cho tới muộn.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Make up bên trên, động kể từ Make còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Make after

 • Cụm động từ Make away with

 • Cụm động từ Make vì thế with

 • Cụm động từ Make for

 • Cụm động từ Make into

 • Cụm động từ Make it

 • Cụm động từ Make it up to

 • Cụm động từ Make of

 • Cụm động từ Make off

  Xem thêm: who is that nghĩa là gì

 • Cụm động từ Make off with

 • Cụm động từ Make out

 • Cụm động từ Make over

 • Cụm động từ Make towards

 • Cụm động từ Make up

 • Cụm động từ Make up for

 • Cụm động từ Make up to

 • Cụm động từ Make with


Trang trước

Trang sau  

m-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: low hanging fruit là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập luyện C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất