many moons ago là gì

Mặt trăng là hành tinh ma chứa được nhiều điều thú vị nhưng mà nhiều người phù hợp tìm hiểu. Tuy nhiên, sở hữu những kể từ vựng giờ Anh về mặt mày trăng nào? Hãy nằm trong Langmaster lần hiểu ngay lập tức tiếp sau đây nhé.

1. Các kể từ vựng giờ Anh về mặt mày trăng

Có những kể từ vựng giờ Anh về mặt mày trăng nào? Hãy nằm trong Langmaster lần hiểu ngay lập tức bên dưới đây:

Bạn đang xem: many moons ago là gì

- Moon / muːn/: Mặt trăng

- New moon /njuː muːn/: Trăng non

- Full moon /fʊl muːn/: Trăng tròn

- Solar eclipse /ˈsəʊlər ɪˈklɪps/: Nhật Thực

- Lunar eclipse /ˈluːnər ɪˈklɪps/: Nguyệt thực

- Illuminated /ɪˈljuːmɪneɪtɪd/: Chiếu sáng sủa, rọi sáng

- Orbit /ˈɔːbɪt/: Quỹ đạo, cù quanh

- Cosmos /ˈkɒzmɒs/: Vũ trụ

- Aerospace /ˈeərəˌspeɪs/: Không gian lận vũ trụ

- Atmospheric /ˌætməsˈfɛrɪk/: Khí quyển

- Craft /krɑːft/: Phi thuyền

- Crew /kruː/: Phi hành đoàn

null

Các kể từ vựng giờ Anh về mặt mày trăng

Từ vựng giờ Anh cơ bạn dạng - 50 TỪ CỰC HAY VỀ VŨ TRỤ [Tiếng Anh tiếp xúc Langmaster]

Xem thêm:

=> BỘ 1500 TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT THEO CHỦ ĐỀ

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

2. Những cụm kể từ tiếp xúc tương quan cho tới mặt mày trăng

- Over the moon: đặc biệt sung sướng, niềm hạnh phúc.

Ex: Wow, I have passed my final speaking test. I am over the moon today. (Oa, tôi đã qua chuyện vòng chung cuộc kỳ thi đua trình bày. Hôm ni bản thân thấy sung sướng vô cùng).

- Once in a xanh rì moon: khan hiếm khi, năm thì chục họa mới nhất làm cái gi.

Ex: Once in a xanh rì moon, I go lớn the movies (Thỉnh phảng phất tôi mới nhất chuồn coi phim).

- Reach for the moon: mộng mơ viễn vông, hão huyền.

Ex: I think he is reaching for the moon because he cannot pass the driving test with only such a basic knowledge. (Mình nghĩ về là anh tao đang được mộng mơ viển vông quá vì như thế anh tao ko thể này qua chuyện được kì thi đua tài xế với vốn liếng kỹ năng sơ đẳng như vậy được).

- Many moons ago: 1 thời dài

Ex: Many moons ago, I did not go lớn supermarket (Đã lâu rồi bản thân ko chuồn siêu thị).

- Honeymoon: Tuần trăng mật

Ex: I take a trip lớn Da Nang for my sweet honeymoon. (Tôi tiếp tục chuồn Thành Phố Đà Nẵng nhằm nghỉ ngơi tuần trăng mật).

- Ask for the moon: thực hiện điều ko tưởng

Ex: She is trying lớn make her coffee sweeter. I think she is asking for the moon. (Cô tao đang được nỗ lực thực hiện mang lại coffe ngọt rộng lớn. Mình nghĩ về là cô tao đang khiến một điều ko tưởng).

- Moon something away: tiêu tốn lãng phí loại gì

Ex: Don’t moon a whole year away! Let’s bởi something useful! (Đừng sở hữu tiêu tốn lãng phí cả năm trời như vậy. Hãy làm cái gi cơ hữu ích rộng lớn đi).

- Promise some the moon/ Promise the moon lớn someone: Hứa chắc hẳn như đinh đóng góp cột

Ex: My quấn promised mạ the moon, but he never gave mạ a pay raise. (Ông căn nhà hứa lên hứa xuống tuy nhiên chẳng khi nào tăng lương bổng mang lại tôi.)

- Go between the moon and the milkman: Trốn rời điều gì đó

Ex: It looks as if she went between the moon and the milkman (Có vẻ như cô ấy đang được trốn rời điều gì đó).

null

Những cụm kể từ tiếp xúc tương quan cho tới mặt mày trăng

Langmaster - 50 kể từ vựng về những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên [Học giờ Anh tiếp xúc hiệu quả]

3. Từ vựng giờ Anh về ngoài hành tinh, hệ mặt mày trời

- Venus /’vi:nɘs/: Kim tinh

- Comet /’kɒmɪt/: Sao chổi

- Mercury /’mɜ:kjɘri/: Thủy tinh

- Earth /ɜ:θ/: Trái đất

- Pluto /’plu:tɘʊ/: Diêm Vương Tinh

- Saturn /’sætɘn/: Thổ tinh

- Asteroid /’æstərɔɪd/: Tiểu hành tinh

- Mars /mɑ:z/: Hỏa tinh

- Neptune /’neptju:n/: Thành Phố Hải Dương Tinh

- Sun /sʌn/: Mặt trời

- Uranus /’jʊɘrɘnɘs/: Thiên vương vãi tinh

- Jupiter /’dʒu:pɪtɘr/: Mộc tinh

- Orbit /’ɔ:bit/: Quỹ đạo, cù quanh

- Star /stɑ:/: Ngôi sao

Xem thêm: cib là gì

- New moon /full moon/: Trăng non/trăng tròn

- Asteroid /’æstərɔid/: Tiểu hành tinh

- Milky Way /’milki wei/: Tên của thiên hà của bọn chúng ta

- Galaxy /’gæləksi/: Dải ngân hà

- Constellation /,kɔnstə’leiʃn/: Chòm sao

- Solar /lunar eclipse /’soulə/’lu:nə i’klips/: Nhật/nguyệt thực

- Unidentified flying objects (UFOs) /’ʌnai’dentifaid flying ‘ɔbdʤikt/: Vật thể cất cánh ko xác định

- Comet /’kɔmit/: Sao chổi

- Earth /ɜːθ/: Trái đất

- Aerospace: Không gian lận vũ trụ

- Airship /´ɛə¸ʃip/: Khí cầu

- Alien /’eiliən/: Người ngoài hành tinh

- Assess /ə’ses/: Đánh giá

- Asteroid /ˈæstəroɪd/: Tiểu hành tinh

- Atmospheric /,ætməs’ferik/: Khí quyển

- Blimp /blimp/: Khí cầu nhỏ

- Comet /´kɔmit/: Sao chổi

- Constellation /ˌkɒn.stəˈleɪ.ʃən/: Chòm sao (Chòm Đại Hùng)

- Cosmos /´kɔzmɔs/: Vũ trụ

- Craft /kɹɑːft/: Phi thuyền

- Crew /kɹuː/: Phi hành đoàn

- Embody /im’bɔdi/: Hiện thân thuộc, bao gồm

- Elemental /¸eli´mentl/: Nguyên tố

- Gravitational /¸grævi´teiʃənəl/: Hút, hấp dẫn

- Hypothesis /haɪˈpɒθɪ̈sɪs/: Giả thuyết

- Intergalactic /¸intəgə´læktik/: Tại trong số những thiên hà

- Immersion /i’mə:ʃn/: Sự chìm bóng (biến vô bóng của một hành tinh ma khác)

- Illuminated /i¸lu:mi´neitid/: Chiếu sáng sủa, rọi sáng

- Inundate /´inʌn¸deit/: Tràn ngập

- Jet /dʒɛt/: Tia, dòng sản phẩm, luồng

- Launch /lɔ:ntʃ/: Ra đôi mắt, khai trương

- Lobe /loʊb/: Thùy sáng

- Magnetic /mægˈnɛtɪk/: (thuộc) Nam châm, sở hữu tính kể từ, (thuộc) từ

- Microscope /ˈmaɪkrəˌskoʊp/: Kính hiển vi

- Prerequisite /pri:´rekwizit/: Điều khiếu nại tiên quyết

- Quasar /´kweiza:/: Chuẩn tinh

- Rover /´rouvə/: Tô bốt thám hiểm

- Radioactive /¸reidiou´æktiv/: Phóng xạ

- Rocket engine /ˈrɒkɪt ˈɛnʤɪn/: Động cơ thương hiệu lửa

- Satellite /‘sætəlait/: Vệ tinh ma nhân tạo

- Self-contained /sɛlf-kənˈteɪnd/: Khép kín, độc lập

- Sensor /‘sensə/: Cảm biến

- Spectroscopy /spek’trɔskəpi/: Quang phổ học

- Superconducting magnet /ˌs(j)uːpəkənˈdʌktɪŋ ˈmægnɪt/: Nam châm siêu dẫn

- Superficial /ˌsupərˈfɪʃəl/: Thuộc mặt phẳng, bên trên bề mặt

- Telescope /’teliskəʊp/: Kính thiên văn

- Transmutation /¸trænzmju:´teiʃən/: Sự fake hóa, sự đổi thay đổi

- Vacuum /’vækjuəm/: Chân không

null

Từ vựng giờ Anh về ngoài hành tinh, hệ mặt mày trời

Xem thêm:

  • TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ
  • 100+ TỪ VỰNG VỀ TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

4. Đoạn văn mô tả mặt mày trăng vì như thế giờ Anh

When night falls, the moon begins lớn appear. Instead of the bright sunshine of the sun during the day, the moonlight at night brings a strange beauty. It was the big, round and silver-white moonlight that spread throughout that space. Indeed, the full moon always brings a bright light and gentle beauty, shining in each alley, each small branch. The moonlight shines on the calm pond water, the space appears lượt thích a shining diamond that is stretched down. Looking at the scenery of the moon gives mạ a sense of peace and familiarity. Therefore, perhaps even if I go far, this bright white light will always be something that I will never forget.

Xem thêm: lawful là gì

Dịch:

Khi mùng tối buông xuống, cũng chính là khi mặt mày trăng chính thức xuất hiện tại. Thay mang lại loại nắng và nóng chói sáng của mặt mày trời buổi ngày thì ánh trăng đêm tối lại mang trong mình 1 nét trẻ đẹp cho tới kỳ lạ. Đó là ánh trăng lớn, tròn xoe và đem white color bạc lan từng không khí ấy. Quả thực, mặt mày trăng ngày rằm luôn luôn mang trong mình 1 sáng sủa soi và đem nét trẻ đẹp dịu dàng êm ả, lan sáng sủa theo dõi từng con cái ngõ, từng cành lá nhỏ. Ánh trăng chiếu xuống mặt mày nước ao yên bình, không khí hiện thị như 1 viên vàng lan sáng sủa được rải xuống. Ngắm coi quang cảnh mặt mày trăng đem về mang lại tôi cảm xúc bình yên lặng, thân thuộc nằm trong. Vì thế, có lẽ rằng cho dù ra đi thì ánh trăng sáng sủa này tiếp tục luôn luôn là vấn đề nhưng mà tôi ko khi nào quên.

Phía bên trên là toàn cỗ về những cụm kể từ tiếp xúc tương quan cho tới mặt mày trăng nhằm các bạn tìm hiểu thêm. Hy vọng sẽ hỗ trợ thực hiện đa dạng và phong phú thêm thắt vốn liếng kể từ vựng giờ Anh mỗi ngày của khách hàng. Trong khi, nhớ rằng truy vấn Langmaster nhằm update những bài học kinh nghiệm kể từ vựng, cấu tạo giờ Anh tiên tiến nhất nhé.a