map là gì

/mæp/

Thông dụng

Danh từ

Bản đồ
Bản đồ vật chiến dịch Điện Biên Phủ
ản đồ vật chiến dịch Hồ Chí Minh
(từ lóng) mặt
(vật lý) ánh xạ
off the map
(thông tục) ko quan tiền trọng
(thông tục) lỗi thời
on the map
(thông tục) cần thiết với tiếng
Nóng hổi, với đặc điểm thời sự (vấn đề...)

Ngoại động từ

Vẽ lên bạn dạng đồ
Sắp xếp, sắp xếp, vạch ra
to map out one's time
sắp xếp thời gian
to map out a strategy
vạch rời khỏi một chiến lược

Hình thái từ

  • Ved : mapped
  • Ving: mapping

Chuyên ngành

Toán & tin

xạ ảnh; bạn dạng đồ; bạn dạng phương án
map into
ánh xạ vào;
map onto
ánh xạ lên
a map of the mix A into B
ánh xạ của tụ hội A vô B
canonical map
ánh xạ chủ yếu tắc
classifying map
ánh xạ phana loại
conformal map
ánh xạ bảo giác
constant map
ánh xạ ko đổi
contiguous map
ánh xạ tiếp lên
continuous map
ánh xạ liên tục
contous map
phươgn án những lối ở ngang
equivariant map
ánh xạ đẳng biến
evaluation map
ánh xạ toan giá
excission map
ánh xạ cắt
fibre map
ánh xạ phân thớ, ánh xạ những không khí phân thớ
geographic(al) map
bản đồ vật địa lý
identification map
ánh xạ như nhau hoá
inclusion map
phép nhúng chìm, ánh xạ nhúng chìm
inessentical map
ánh xạ ko cốt yếu
interior map
ánh xạ trong
involutory map
ánh xạ đối hợp
light map
ánh xạ chuẩn chỉnh loại gián đoạn (khắp điểm với những điểm loại gián đoạn)
lowering map
anh xạ hạ thấp
regular map
ánh xạ chủ yếu quy
shrinking map
ánh xạ teo rút
simplicial map
ánh xạ đơn hình
tensor map
ánh xạ tenxơ

Kỹ thuật cộng đồng

bản đồ

Giải quí VN: Là sự màn trình diễn trừu tượng những đặc thù vật lý cơ của một vùng bên trên mặt phẳng trái khoáy khu đất, hiển thị vị hình đồ họa bên trên một phía phẳng lì. Bản đồ vật được màn trình diễn vị những ký hiệu, hình tượng và quan hệ không khí Một trong những điểm sáng. Mỗi bạn dạng đồ vật thông thường nhấn mạnh vấn đề, bao quát hóa một vài đặc điểm này bại liệt và bỏ dở một vài đặc điểm không giống tùy từng mục tiêu design (chẳng hạn, lối xe pháo lửa được đi vào bạn dạng đồ vật giao thông vận tải, tuy nhiên lại được bỏ dở vô bạn dạng đồ vật lối quốc lộ).

bảng phân phối
kế hoạch
lập bạn dạng đồ
lập kế tiếp hoạch
ánh xạ

Giải quí VN: Một sự mô tả cơ hội bố trí tài liệu được tàng trữ vô bộ nhớ lưu trữ.

Bạn đang xem: map là gì

phiếu
phương án

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
atlas , delineation , design , diagram , draft , drawing , elevation , globe , graph , ground plan , outline , picture , plan , plat , portrayal , print , projection , sketch , topographical depiction , tracing , countenance , feature , muzzle , visage , blueprint , cartograph , chart , delineate , explore , image , plot , survey

Xem thêm: ellipsis là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ