marina là gì

Công cụ cá nhân
 • /mə´ri:nə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bến du thuyền

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bến du thuyền

  Giải quí EN: A waterway basin with moorings for small crafts and boats.

  Bạn đang xem: marina là gì

  Giải quí VN: Vịnh nước nhỏ sở hữu bến neo thuyền mang đến tàu và thuyền nhỏ.

  Xem thêm: special offer là gì

  Xem thêm: slant là gì

  Kinh tế

  ao cột tàu
  bến du thuyền
  cột tàu
  ụ tàu nhỏ
  ụ tàu nhỏ (dành cho những du thuyền)

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  berth , boat basin , boatyard , harbor , landing , moorings , pier , port , con quay , slip , wharf , basin , dock

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ