mayor là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/meə/

Bạn đang xem: mayor là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa với ngôi nhà đề

  Từ ngay gần giống

  mayoral mayoress mayoralty mayorship


Từ vựng giờ Anh theo đuổi ngôi nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản