mean là gì trong tiếng anh

BrE & NAmE /mi:n/

hình thái từ

  • Past + PP: meant
  • Ving: meaning

Thông dụng

Danh từ

Khoảng thân thiết, trung chừng, trung gian
(toán học) số trung bình; độ quý hiếm trung bình

Tính từ

Trung bình, vừa phải, ở giữa
a man of mean stature
người tầm vóc khoảng, người tầm thước
the mean annual temperature
nhiệt chừng khoảng hằng năm
(toán học) trung bình
mean value theorem
định lý độ quý hiếm trung bình
Thấp tầm thường, thấp kém, tầm thường
to be no mean scholar
không cần là 1 loại học tập fake tầm thường
Tồi tàn, tiều tuỵ, tang thương, khốn khổ
a mean house in a mean street
một tòa nhà tiều tuỵ vô một thành phố tồi tàn tàn
Hèn hạ, bủn xỉn, bủn xỉn
to be mean over money matters
bủn xỉn về yếu tố chi phí nong
(thông tục) xấu xa hổ thầm
to feel mean
tự thấy xấu xa hổ
Lành nghề; trở thành thạo
no mean something
cừ; chiến
he is no mean stuntman
anh tao là 1 cátcađơ tuyệt vời

Ngoại động kể từ, động tính kể từ quá khứ là .meant

meant
nghĩa là, sở hữu nghĩa là
these words mean nothing
những chữ này không tồn tại nghĩa gì hết
Muốn nói
what bởi you mean?
ý anh mong muốn phát biểu gì?
Định, sở hữu ý muốn, mong muốn, sở hữu ý muốn
I mean vĩ đại go early tomorrow
tôi tấp tểnh mai tiếp tục chuồn sớm
does he really mean vĩ đại bởi it?
có thiệt nó sở hữu ý muốn thực hiện loại bại liệt không?
Dự tấp tểnh, làm cho, dành riêng cho
I mean this for my son
tôi ý định đặc điểm này giành riêng cho đàn ông tôi
Có chân thành và ý nghĩa rộng lớn, trân quý, xứng đáng kể
your friendship means a great khuyến mãi vĩ đại me
tình chúng ta của anh ý ý nghĩa rất rộng so với tôi
to mean mischief
có ác ý
to mean well (kindly) by (to, towards) someone
có ý đảm bảo chất lượng so với ai
to mean business
có ý muốn nghiêm khắc túc

Cấu trúc từ

by all means; by all manner of means
bằng đầy đủ từng cơ hội, vày bất kể cơ hội này, vày bất kể giá bán nào
Tất nhiên, đương nhiên, có thể chắn
the happy/golden mean
phương tiếp hành vi ôn hoà
  • so sánh hơn : meaner
  • so sánh nhất : the meanest

Chuyên ngành

Toán & tin

trung bình // độ quý hiếm trugn bình; phương tiện; phương pháp
by all means
bằng từng cách;
by any means
bằng ngẫu nhiên cơ hội nào;
by means of
gián tiếp, vày phương pháp;
by no means
không sở hữu cơ hội nào;
in the mean
ở (mức) trung bình
mean of a function
(giải tích ) độ quý hiếm khoảng của hàm
mean of observation
trung bình quan tiền trắc
arithmetic mean
trung bình cộng
assumed mean
trung bình fake định
asymptotic(al) mean
trung bình tiệm cận
class mean
số khoảng vô lớp
combinatorial power mean
(thống kê ) khoảng luỹ quá tổ hợp
controlling mean
phươgn tiện [điều khiển, điều chỉnh]
engaging means
(máy tính ) phương tiện đi lại mang lại chạy
geometric mean
trung bình nhân
harmonic mean
trung bình điều hoà
measuring means
(máy tính ) phương tiện đi lại đo lường
modified mean
trung bình cải biên
population mean
kỳ vọng lý thuyết
power mean
(thống kê ) khoảng luỹ thừa
pulse generating mean
(máy tính ) vũ trang máy phân phát xung
quadratic mean
(thống kê ) bình phương trung bình
sample mean
trung bình mẫu
true mean
trung bình chân thực
universe mean
kỳ vọng lý thuyết; độ quý hiếm khoảng của tụ hợp tổng quát lác, khoảng tổng quát
unweighted mean
(toán kinh tế tài chính ) khoảng không tồn tại trọng lượng
weight means
trung bình sở hữu trọng lượng

Cơ - Điện tử

Giá trị khoảng, trị số khoảng, phươngthức, biện pháp

Xây dựng

trung du

Kỹ thuật công cộng

bình quân
phương pháp
phương tiện
số trung bình
trung bình

Kinh tế

bình quân
số trung bình
số hạn giữa
số hạng giữa
trung bình
trung hạn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
close , greedy , mercenary , mingy , miserly , niggard , parsimonious , penny-pinching * , penurious , rapacious , scrimpy , selfish , stingy , tight , tight-fisted , bad-tempered , callous , cantankerous , churlish , contemptible , dangerous , despicable , difficult , dirty * , disagreeable , dishonorable , down * , evil , formidable , hard , hard-nosed , ignoble , ill-tempered , infamous , knavish , liverish , lousy * , low-down and dirty , malicious , malign , nasty , perfidious , pesky , rotten , rough , rugged , scurrilous , shameless , sinking , snide , sour , the lowest , touch , treacherous , troublesome , ugly , unfriendly , unpleasant , unscrupulous , vexatious , vicious , vile , base , beggarly , common , d

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: mean là gì trong tiếng anh

Xem thêm: thông điệp tiếng anh là gì

NHÀ TÀI TRỢ