median là gì

Trung vị (tiếng Anh: Median) là số ở thân thiết nhập một list những số được bố trí tăng dần dần hoặc hạn chế dần dần và hoàn toàn có thể tế bào mô tả nhiều hơn thế nữa về luyện tài liệu đối với độ quý hiếm khoảng.

Visualisation-of-Median-e1478787914224-1280x720

Bạn đang xem: median là gì

Hình minh họa. Nguồn: Albert.io

Trung vị

Khái niệm

Trung vị nhập tiếng Anh là Median.

Trung vị là số nằm trong lòng nhập một luyện tài liệu sở hữu những số được bố trí. Để xác lập độ quý hiếm trung vị nhập một chuỗi số, trước tiên những số nên được bố trí bám theo trật tự độ quý hiếm kể từ thấp nhất cho tới tối đa hoặc tối đa cho tới thấp nhất. Trung vị hoàn toàn có thể được dùng nhằm xác lập độ quý hiếm khoảng tầm hoặc độ quý hiếm khoảng, tuy vậy ko được lầm lẫn trung vị với độ quý hiếm khoảng thực tiễn.

Nếu luyện tài liệu sở hữu con số điểm tài liệu là lẻ, trung vị là số nằm ở vị trí thân thiết sở hữu nằm trong một trong những lượng điểm tài liệu ở bên dưới và bên trên.

Nếu luyện tài liệu sở hữu con số điểm tài liệu là chẵn, nhằm lần độ quý hiếm trung vị cần thiết xác lập cặp điểm tài liệu ở thân thiết tiếp sau đó nằm trong 2 số đó lại và phân chia mang lại nhị.

Trung vị được dùng thay cho mang lại độ quý hiếm khoảng Lúc sở hữu những điểm nước ngoài lai nhập chuỗi tài liệu, những điểm nước ngoài lai hoàn toàn có thể thực hiện nghiêng độ quý hiếm khoảng của những độ quý hiếm. Trung vị của một chuỗi không nhiều bị tác động vì chưng những điểm nước ngoài lai rộng lớn độ quý hiếm khoảng.

Xem thêm: swimming đọc tiếng anh là gì

Ví dụ về trung vị

Để lần độ quý hiếm trung vị trong một list sở hữu con số những số liệu là lẻ, số nằm ở vị trí thân thiết sở hữu con số điểm tài liệu đều bằng nhau ở nhị mặt mũi là trung vị. Để lần trung vị, trước tiên bố trí những số bám theo trật tự, thông thường là kể từ thấp nhất cho tới tối đa.

Ví dụ: nhập luyện tài liệu {3, 13, 2, 34, 11, 26, 47}, trật tự được bố trí lại trở thành {2, 3, 11, 13, 26, 34, 47}. Trung vị là số ở thân thiết {2, 3, 11, 13, 26, 34, 47}, nhập tình huống này là 13 vì thế nó sở hữu tía số ở nhị mặt mũi.

Để lần độ quý hiếm trung vị trong một list sở hữu con số những số liệu là chẵn, người tao nên xác lập cặp ở ở trung tâm luyện tài liệu, nằm trong lại và phân chia mang lại nhị. Tương tự động, bố trí những số nhập luyện bám theo trật tự kể từ thấp nhất cho tới tối đa.

Ví dụ: nhập luyện tài liệu {3, 13, 2, 34, 11, 17, 27, 47}, trật tự được bố trí lại trở thành {2, 3, 11, 13, 17, 27, 34, 47}. Trung vị là khoảng của nhị số ở thân thiết {2, 3, 11, 13, 17, 26 34, 47}, nhập tình huống này trung vị là chục lăm {(13 + 17) 2 = 15}.

Các ý chính

- Trung vị là số nằm ở vị trí thân thiết nhập một list những số được bố trí tăng dần dần hoặc hạn chế dần dần và hoàn toàn có thể tế bào mô tả nhiều hơn thế nữa về luyện tài liệu đối với độ quý hiếm khoảng.

- Trung vị được dùng thay cho mang lại độ quý hiếm khoảng Lúc sở hữu những điểm nước ngoài lai nhập chuỗi tài liệu hoàn toàn có thể thực hiện nghiêng khoảng của những độ quý hiếm.

Xem thêm: genetic engineering là gì

- Nếu luyện tài liệu sở hữu con số điểm tài liệu là số lẻ, độ quý hiếm trung vị là số nằm ở vị trí thân thiết sở hữu nằm trong một trong những lượng điểm tài liệu bên dưới và bên trên.

- Nếu luyện tài liệu sở hữu con số điểm tài liệu là số chẵn, cặp điểm tài liệu ở thân thiết được nằm trong lại và phân chia nhị nhằm xác lập độ quý hiếm khoảng.

(Theo Investopedia)