mediated là gì

/´mi:di¸eit/

Thông dụng

Tính từ

Gián tiếp
Trung gian

Nội động từ

Làm trung gian lận hoà giải
to mediate between two warring nations
làm trung gian lận nhằm điều đình thân ái nhì nước đang được tấn công nhau

Ngoại động từ

Điều đình, dàn xếp

Chuyên ngành

Toán & tin

gián tiếp, với cơ hội quãng; trung gian

Xây dựng

điều đình

Kỹ thuật công cộng

gián tiếp
mediate inference
suy luận con gián tiếp
mediate percussion
gõ chẩn con gián tiếp
mediate therapeutics
liệu pháp con gián tiếp
trung gian
mediate inference
suy luận trung gian

Kinh tế

dàn xếp
điều đình
hòa giải

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
act as middle , arbitrate , bring to tát terms , conciliate , giảm giá khuyến mãi , go fifty-fifty , intercede , interfere , intermediate , interpose , intervene , make a giảm giá khuyến mãi , make peace , meet halfway * , moderate , negotiate , propitiate , reconcile , referee , resolve , restore harmony , settle , step in , strike happy medium , trade off , umpire , interject

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: mediated là gì

Xem thêm: should là gì

NHÀ TÀI TRỢ