member nghĩa là gì

/'membə/

Thông dụng

Danh từ

(giải phẫu) chi
Bộ phận (của một kết cấu)
Thành viên, hội viên
a member of the Vietnam Workers' Party
đảng viên đảng Lao động Việt-nam
Vế (của một câu, một phương trình)
( Member) nghị viên quốc hội

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

cơ phận

Toán & tin

vế; phần tử; cỗ phận; chi tiết; khâu
contronlled member
đối tượng điều khiển
left member, first member
vế trái ngược, vế loại nhất
right member, second member
vế nên, vế loại hai

Kỹ thuật công cộng

bộ phận

Giải quí EN: An individual or part that belongs to lớn a larger group of similar entities; specific uses include: a structural part of a whole, such as a beam or a wall in a building.

Xem thêm: crayfish là gì

Bạn đang xem: member nghĩa là gì

Giải quí VN: Một vật riêng không liên quan gì đến nhau hay là 1 phần nằm trong một group bao gồm những vật thể tương tự động nhau; cách sử dụng riêng: 1 phần cấu tạo của một tổng thể, ví như rầm hoặc tường của một dự án công trình.

absorber member
bộ phận hấp thụ
built-up member
bộ phận lắp đặt ghép, cấu khiếu nại lắp đặt ghép
crushing member
bộ phận nghiền
driving member
bộ phận dẫn động
member of girder
bộ phận của giàn
member of girder
bộ phận của rầm
projecting member of the building
bộ phận nhô đi ra (của một ngôi nhà)
reaction member
bộ phản hồi
rupture member
bộ phận bị gãy
rupture member
bộ phận bị hỏng
secondary member
bộ phận loại cấp
securing of structural member
sự gia cố thành phần kết cấu
structural member
bộ phận kết cấu
tension member
bộ phận Chịu kéo
transverse member
bộ phận ngang
chi tiết máy
hội viên
khâu
driven member
khâu bị dẫn
driving member
khâu dẫn
external member
phần bao chằm dẫn
input member
khâu dẫn động
đòn
linh kiện
mắt xích
phần
absorber member
bộ phận hấp thụ
boundary member
phần tử biên
browse member
thành phần mò mẫm duyệt
built-up member
bộ phận lắp đặt ghép, cấu khiếu nại lắp đặt ghép
central strength member
phần tử Chịu vận chuyển trung tâm
compression member
phần tử nén
configuration member
thành phần cấu hình
contact member
phần tử tiếp xúc
crushing member
bộ phận nghiền
data member
thành phần dữ liệu
data mix member
thành phần tập luyện dữ liệu
driving member
bộ phận dẫn động
edge box member
thành phần kết cấu vỏ hộp rìa
external library member
thành phần tủ sách ngoài
external member
phần bao chằm dẫn
fixes-clutch member
phần cố định và thắt chặt (khớp nối)
folder member
thành phần thư mục
format member
thành phần dạng thức
friction member
phần tử ma mãnh sát
internal member
phần bị bao
library member
thành phần thư viện
load member
thành phần nạp
load member
thành phần tải
logical tệp tin member
thành phần tập luyện tin cẩn logic
member index
chỉ số trở thành phần
member list display
hiển thị list trở thành phần
member name
tên phần tử
member name
tên trở thành phần
member of a structure
thành phần kết cấu
member of girder
bộ phận của giàn
member of girder
bộ phận của rầm
member record
bản ghi trở thành phần
member set
tập ăn ý trở thành phần
message member
thành phần thông báo
NOT GO gauging member
phần ko vô được
outer member
phần bao cụ thể ngoài
physical tệp tin member
thành phần tập luyện tin cẩn vật lý
primary member
cấu khiếu nại bộ phận chính
print member
thành phần in
procedure member
thành phần thủ tục
projecting member of the building
bộ phận nhô đi ra (của một ngôi nhà)
reaction member
bộ phản hồi
reinforcing member
phần tử tăng bền
rupture member
bộ phận bị gãy
rupture member
bộ phận bị hỏng
secondary member
bộ phận loại cấp
securing of structural member
sự gia cố thành phần kết cấu
side member
phần bên
sliding-clutch member
phần (di) động (khớp nối)
strength member
phần Chịu lực chính
strength member
phần tử Chịu tải
structural member
bộ phận kết cấu
structure member name
tên bộ phận cấu trúc
structure member operator
toán tử bộ phận cấu trúc
supporting member
phần Chịu lực
tension member
bộ phận Chịu kéo
tension member
phần tử Chịu kéo
tie member
phần tử Chịu kéo
torque member
phần tử Chịu xoắn
transverse member
bộ phận ngang
unstrained member
phần ko Chịu lực
unstrained member
phần tử ko Chịu lực
unstressed member
phần tử ko Chịu lực
phân tử
boundary member
phần tử biên
central strength member
phần tử Chịu vận chuyển trung tâm
compression member
phần tử nén
contact member
phần tử tiếp xúc
friction member
phần tử ma mãnh sát
member name
tên phần tử
reinforcing member
phần tử tăng bền
strength member
phần tử Chịu tải
tension member
phần tử Chịu kéo
tie member
phần tử Chịu kéo
torque member
phần tử Chịu xoắn
unstrained member
phần tử ko Chịu lực
unstressed member
phần tử ko Chịu lực
phần tử
boundary member
phần tử biên
central strength member
phần tử Chịu vận chuyển trung tâm
compression member
phần tử nén
contact member
phần tử tiếp xúc
friction member
phần tử ma mãnh sát
member name
tên phần tử
reinforcing member
phần tử tăng bền
strength member
phần tử Chịu tải
tension member
phần tử Chịu kéo
tie member
phần tử Chịu kéo
torque member
phần tử Chịu xoắn
unstrained member
phần tử ko Chịu lực
unstressed member
phần tử ko Chịu lực
thanh giàn
tay đòn
vế
vai

Kinh tế

công ty hội viên
associated member
công ty hội viên của liên minh vận phí
member company
công ty hội viên (của Phòng thương mại)
hội viên
associated member
chuẩn hội viên
associated member
công ty hội viên của liên minh vận phí
conference member
hội viên cộng đồng (tàu chợ)
corporate member
hội viên pháp nhân
country member
hội viên quốc gia
honorary member
hội viên danh dự
life member
hội viên trong cả đời
member company
công ty hội viên
member company
công ty hội viên (của Phòng thương mại)
non-member bank
ngân sản phẩm phi hội viên
paid-up member
hội viên vẫn nộp hội phí
regular member
hội viên chủ yếu thức
nghị viện
Member of the European Parliament
đại biểu Nghị viện Châu Âu
nước trở thành viên
thành viên
allied member
thành viên liên minh
clearing member
thành viên thanh toán
committee member
thành viên ủy ban
executive member
thành viên ban giám đốc
founder member
thành viên sáng sủa lập
member bank
ngân sản phẩm trở thành viên
member bank
Ngân sản phẩm member (ở Hoa Kỳ)
member corporation
công ty trở thành viên
member country
nước trở thành viên
member firm
công ty trở thành viên
member firm
hãng trở thành viên
member of a company
thành viên công ty
member of a company
thành viên của một công ty
member of an advisory board
thành viên ban cố vấn
member of company
thành viên công ty
member of the board of management
thành viên ban giám đốc
member of the board of management
thành viên hội đồng quản lí trị
member of the supervisory board
thành viên hội đồng giám sát
member short sale ratio
tỷ lệ buôn bán khống của trở thành viên
member short sale ratio
tỷ số buôn bán non của hãng sản xuất trở thành viên
non-member country
nước phi trở thành viên
nonclearing member
thành viên ko giao dịch thanh toán bù trừ
status of member
tư cơ hội trở thành viên
union member
đoàn viên, member công đoàn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
affiliate , associate , branch , chapter , component , comrade , constituent , cut , division , joiner , offshoot , parcel , piece , portion , post , representative , section , segment , unit , arm , element , extremity , feature , fragment , leg , limb , organ , part , subdivision , fellow , plenum , quorum