meters là gì

/ˈmitər/

Thông dụng

Danh từ

Dụng cụ đo; đồng hồ
exposure meter
đồng hồ nước đo phỏng phơi bầy sáng
electricity meter
đồng hồ nước đo lượng năng lượng điện sử dụng; năng lượng điện kế

Ngoại động từ

Đo (bằng đồng hồ)
Hậu tố
Dụng cụ đo; đồng hồ
thermometer
nhiệt kế
amperemeter
am pe kế
Nhịp thơ đem số âm tiết nhất định
pentameter
câu thơ năm âm tiết
Như metre

Danh từ

Như metre

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Thước đo, máy đo, dụng cụđo, mét

Cơ khí & công trình

thước (đo)

Toán & tin

(máy tính ) khí cụ đo, máy đo; mét
check meter
dụng cụ kiểm tra
count rate meter
máy đo vận tốc tính
recording meter
dụng cụ tự động ghi, khí cụ ghi
water meter
máy đo lượng nước, thuỷ lượng kế

Xây dựng

công tơ mét

Điện lạnh

công tơ
active energy meter
công tơ tích điện tác dụng
ampere-hour meter
công tơ năng lượng điện lượng
electric power meter
công tơ năng lượng điện năng
electrolytic meter
công tơ năng lượng điện phân
heat flow meter
công tơ nhiệt
induction meter
công tơ cảm ứng
loss meter
công tơ tổn hao
meter bridge
cầu công tơ
meter case
vỏ vỏ hộp công tơ
meter frame
khung công tơ
meter support
khung công tơ
meter with maximum demand recorder
công tơ ghi nhu yếu vô cùng đại
motor-meter
công tơ-động cơ
oscillating meter
công tơ dao động
pendulum meter
công tơ con cái lắc
power meter
công tơ năng lượng điện năng
prepayment meter
công tơ trả chi phí trước
quantity meter
công tơ năng lượng điện lượng
reactive energy meter
công tơ tích điện phản kháng
slot meter
công tơ trả trước
summation meter
công tơ tổng

Kỹ thuật công cộng

bộ đếm
công tơ điện
ampere-hour meter
công tơ năng lượng điện lượng
electric power meter
công tơ năng lượng điện năng
electrolytic meter
công tơ năng lượng điện phân
power meter
công tơ năng lượng điện năng
quantity meter
công tơ năng lượng điện lượng
khí cụ đo
điện năng kế
đo
đo đạc
đồng hồ nước đo

Giải mến VN: Dụng cụ đo điện ;đơn vị đo chiều nhiều năm bám theo hệ mét,1mét=39,37inches.

air meter
đồng hồ nước đo khí
Automatic Meter Reading (AMS)
đọc đồng hồ đeo tay đo tự động động
battery meter
đồng hồ nước đo pin
constant-head meter
đồng hồ nước đo hằng số đầu
crossed-needle meter
đồng hồ nước đo đem kim chạy trái ngược ngược
deflection meter
đồng hồ nước đo phỏng lệch
dry test meter
đồng hồ nước đo khí khô
electric energy meter
đồng hồ nước đo điện
electric meter
đồng hồ nước đo điện
electric meter
đồng hồ nước đo năng lượng điện (năng)
electricity meter
đồng hồ nước đo điện
electricity meter
đồng hồ nước đo năng lượng điện năng
energy meter
đồng hồ nước đo điện
gas meter
đồng hồ nước đo khí
gas meter
đồng hồ nước (đo) khí
gasoline meter
đồng hồ nước (đo) xăng
heat flow meter
đồng hồ nước đo loại nhiệt
insertion meter
đồng hồ nước đo gài trong
kilowatt-hour meter
đồng hồ nước đo kilôoát-giờ
meter density
mật phỏng đồng hồ đeo tay đo
meter dial
mặt số đồng hồ đeo tay đo
modulation meter
đồng hồ nước đo điều đổi mới của sóng
motor meter
đồng hồ nước đo tự tế bào tơ
moving-iron meter
đồng hồ nước đo loại năng lượng điện tự Fe non
orifice meter
đồng hồ nước đo lưu tốc đem lỗ
peak level meter
đồng hồ nước đo mật độ
rotary water meter
đồng hồ nước đo nước tự tuabin
rotary water meter
đồng hồ nước đo nước loại quay
sound level meter
đồng hồ nước đo âm thanh
subscriber's meter
đồng hồ nước đo mướn bao
tilt meter
đồng hồ nước đo phỏng nghiêng
trip meter
đồng hồ nước đo quãng đường
trip meter or trip mileage counter
đồng hồ nước đo quãng đàng một cuộc hành trình
turbine water meter
đồng hồ nước đo nước (kiểu) tuabin
water meter
đồng hồ nước đo nước
water meter
đồng hồ nước đo (lượng) nước
water meter unit
cụm đồng hồ đeo tay đo nước
water scaled gas meter
đồng hồ nước đo khí ẩm
watt-hour meter
đồng hồ nước đo điện
wet gas meter
đồng hồ nước đo khí ẩm
wet meter
đồng hồ nước đo phỏng ẩm
dụng cụ đo
angular velocity meter
dụng cụ đo véc tơ vận tốc tức thời góc
bin level meter
dụng cụ đo nút thùng chứa
bright meter
dụng cụ đo phỏng sáng
clearance meter
dụng cụ đo khe hở
consistency meter
dụng cụ đo phỏng sệt
dew point meter
dụng cụ đo điểm sương
earth resistance meter
dụng cụ đo năng lượng điện trở đất
echo meter
dụng cụ đo giờ vang
electrical resistance meter
dụng cụ đo năng lượng điện trở
float meter
dụng cụ đo loại phao
flow meter
dụng cụ đo lưu lượng
gas meter
dụng cụ đo khí
heat flow meter
dụng cụ đo nhiệt độ thông
heat meter
dụng cụ đo nhiệt độ lượng
hot-wire meter
dụng cụ đo nhiệt
hot-write meter
dụng cụ đo nhiệt
isolation meter
dụng cụ đo cơ hội điện
light meter
dụng cụ đo phỏng sáng
luminance meter
dụng cụ đo phỏng sáng
meter error
sai số khí cụ đo
meter-type relay
rơle loại khí cụ đo
moisture indicator meter
dụng cụ đo phỏng ẩm
oil meter
dụng cụ đo dầu
output meter
dụng cụ đo công suất
precision meter
dụng cụ đo chủ yếu xác
resistance meter
dụng cụ đo năng lượng điện trở
roughness meter
dụng cụ đo ma xát (bề mặt)
running meter
dụng cụ đo liên tục
slip meter
dụng cụ đo phỏng trượt
standard meter
dụng cụ đo chi phí chuẩn
strain meter
dụng cụ đo phỏng căng
strain meter
dụng cụ đo ứng biến
test meter
dụng cụ đo thí nghiệm
torque meter
dụng cụ đo (mômen) xoắn
vibration meter
dụng cụ đo gửi gắm động
vibration meter
dụng cụ đo rung
volumetric dump-type meter
dụng cụ đo thể tích khô
water flow meter
dụng cụ đo lưu lượng nước
dụng cụ đo, đo

Giải mến EN: 1. any instrument that is designed to lớn measure the value of a quantity under observation.any instrument that is designed to lớn measure the value of a quantity under observation.2. to lớn observe and usually measure an object, sự kiện, or process. (Goingback to lớn a Greek word meaning "to measure.")to observe and usually measure an object, sự kiện, or process. (Goingback to lớn a Greek word meaning "to measure.").

Bạn đang xem: meters là gì

Xem thêm: who is that nghĩa là gì

Giải mến VN: 1. những tranh bị được kiến thiết nhằm đo độ quý hiếm của những đại lượng bên dưới sự giám sát 2. để ý và Đánh Giá một vật thể, vụ việc, hoặc quy trình (Từ một kể từ gốc Hy Lạp coa tức là "đo"").

bright meter
dụng cụ đo phỏng sáng
consistency meter
dụng cụ đo phỏng sệt
light meter
dụng cụ đo phỏng sáng
luminance meter
dụng cụ đo phỏng sáng
moisture indicator meter
dụng cụ đo phỏng ẩm
roughness meter
dụng cụ đo ma xát (bề mặt)
slip meter
dụng cụ đo phỏng trượt
strain meter
dụng cụ đo phỏng căng
máy đếm
máy đo
mét

Giải mến VN: Dụng cụ đo điện ;đơn vị đo chiều nhiều năm bám theo hệ mét,1mét=39,37inches.

Kinh tế

cái đo
dụng cụ đo
cacao meter
dụng cụ đo thể tích cacao
curd (tension) meter
dụng cụ đo phỏng quánh của sữa
milk meter
dụng cụ đo sữa
đồng hồ nước đo (nước, điện)
thước

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
cadence , cadency , feet , lilt , measure , mora , music , pattern , poetry , rhyme , structure , swing , beat , arrangement , measurement , rhythm , time , verse