milk nghĩa là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/milk/

Bạn đang xem: milk nghĩa là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa sở hữu công ty đề
 • danh từ

  sữa

  condensed milk

  sữa đặc

  milk of almonds

  nước sữa hạnh

 • nhựa mủ (cây), nước (dừa...)

 • động từ

  vắt sữa

  to milk a cow

  vắt sữa bò

 • bòn rút, tách bóc lột

 • lấy (nhựa) bóp, nặn (nọc rắn...)

  Xem thêm: out là gì trong tiếng anh

 • (từ lóng) nhận trộm, nghe lóm (điện tín)

 • cho sữa

  the cows are milking well this season

  mùa này trườn mang lại nhiều sữa

  Cụm từ/thành ngữ

  it is no use crying over spilt milk

  (xem) spill

  milk for bales

  (nghĩa bóng) loại văn học tập giản dị, triết lí đơn giản

  to milk the ram (bull)

  lấy trượng chọc trời

  thành ngữ khác

  Xem thêm: thông điệp tiếng anh là gì

  Từ ngay sát giống

  milk and honey milk-powder milky milkweed milkman


Từ vựng giờ Anh theo gót công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản