minion là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'minjən/

Bạn đang xem: minion là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa đem công ty đề
 • danh từ

  khuốm khuỹ người được ưa chuộng

 • (ngành in) chữ cỡ 7

  Cụm từ/thành ngữ

  minion of fortume

  Xem thêm: trade up là gì

  người đem phúc

  minions of the law

  cai ngục; cảnh sát

  minions of the moon

  cướp đường

  Xem thêm: attempt to là gì

  Từ sát giống

  dominion


Từ vựng giờ Anh theo đòi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản