molten là gì

Công cụ cá nhân
 • 'moultən====/´moultn/=====

  Bạn đang xem: molten là gì

  Thông dụng

  Tính từ

  Nấu chảy (kim loại)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nóng chảy

  Cơ - Điện tử

  Nóng chảy

  Xem thêm: swimming đọc tiếng anh là gì

  Xem thêm: e là gì

  Nóng chảy

  Vật lý

  đã rét chảy

  Kỹ thuật công cộng

  nóng chảy
  molten carbonate fuel cell
  pin nhiên liệu sử dụng cácbonat rét chảy
  molten core
  lõi rét chảy
  molten glass
  thủy tinh nghịch rét chảy
  molten metal
  kim loại rét chảy
  molten pool
  bể rét chảy nhằm hàn
  molten salt
  muối rét chảy

  Kinh tế

  nấu chảy

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ