money tiếng anh là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'mʌni/

Bạn đang xem: money tiếng anh là gì

Thêm vô tự vị của tôi

Danh từ
 • danh từ

  tiền, chi phí tệ

  paper money

  tiền giấy

 • tiền, chi phí bạc

  to make money

  kiếm tiền

  to pay money down

  trả chi phí mặt

 • (số nhiều) những số tiền

 • (số nhiều) (thông tục) gia sản, của nả, tài sản

  Xem thêm: formality là gì

  in the money

  (từ lóng) nhiều nứt thách thức ụp vách; lúc lắc giải (nhất, nhì, ba) (ngựa đua...)

  Cụm từ/thành ngữ

  to coin money

  (xem) coin

  for my money

  (thông tục) theo gót ý tôi; theo gót sở trường của tôi

  to marry money

  lấy ông xã giàu; lấy bà xã giàu

  thành ngữ khác

  Xem thêm: turned off là gì

  Từ ngay gần giống

  blood-money pocket-money money-spinner commoney money-taker


Từ vựng giờ Anh theo gót công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản