move là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈmuːv/
Hoa Kỳ[ˈmuːv]

Danh từ[sửa]

move /ˈmuːv/

 1. Sự hoạt động, sự dịch rời, sự di dịch.
  to make a move — dịch rời, thay đổi gửi, sự dịch dịch
  to make a move — dịch rời thay đổi địa điểm, đứng lên lên đường địa điểm khác
  on the move — dịch rời, hoạt động; tiến thủ triển
  to get a move on — (từ lóng) hoạt động và sinh hoạt lên; thực hiện cấp, tổ chức cấp rút
 2. (Đánh cờ) Nước.
  that was a good move — bại là 1 trong nước hay
 3. Lượt, thứ tự, phiên (trong một trò chơi).
  it's your move — cho tới lượt anh
 4. Biện pháp; bước.

Ngoại động từ[sửa]

move ngoại động từ /ˈmuːv/

Bạn đang xem: move là gì

Xem thêm: turn into nghĩa là gì

 1. Chuyển, dịch rời, vận động và di chuyển, di dịch, thay đổi địa điểm, dời địa điểm.
  to move troops from one place to tướng another — gửi quân kể từ địa điểm này sang trọng địa điểm khác
 2. Lắc, lúc lắc, khuấy, quấy, thực hiện gửi động; nhấc.
  he can't move his arm — nó ko thể nhắc được cánh tay
  to move heaven and earth — khuấy hòn đảo trời khu đất, người sử dụng đầy đủ từng phương án, day trở đầy đủ trò
 3. Làm nhuận (tràng).
 4. Kích quí, khích động, phát sinh, thực hiện mang đến, xúi giục, khêu gợi.
  it moved them to tướng anger — kiểu mẫu bại thực hiện mang đến bọn chúng nó nổi giận
 5. Làm cảm động, thực hiện xúc động, thực hiện mũi lòng, khêu gợi côn trùng bi cảm.
  to be moved to tướng tears — cảm động cho tới ứa nước mắt
 6. Đề nghị.
  I move the adjournment of the meeting — tôi đề xuất dừng buổi họp

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

move nội động từ /ˈmuːv/

 1. chuyển động, động đậy, động che, dịch chuyển, lúc lắc động.
  it was calm and not a leaf moved — trời lặng gió máy, ko một cái lá lúc lắc động
 2. Đi, dịch rời, di dịch, vận động và di chuyển.
  it is about time we should move — đang đi tới giờ tất cả chúng ta cần đi
 3. Hành động, hoạt động và sinh hoạt.

Thành ngữ[sửa]

 • to move about:
  1. Đi di chuyển lại, lên đường xung quanh, gửi xung quanh.
  2. Hay dọn ngôi nhà, hoặc thay cho thay đổi địa điểm ở.
 • to move along: Tiến lên.
 • to move away:
  1. Dọn lên đường, chứa chấp lên đường.
  2. Đi xa thẳm, lên đường hẳn.
 • to move back: Lùi; kéo lùi lại, gửi về đàng sau.
 • to move forward: Tiến; mang đến tiến thủ lên, gửi về phần bên trước.
 • to move in: Dọn ngôi nhà (đến địa điểm ở mới).
 • to move off: Ra lên đường, ra đi.
 • to move on:
  1. Cho lên đường tiếp; tiến thủ lên.
   move on — đề xuất lên đường lên đường, chớ đứng ùn lại (lệnh của công an phó thông)
 • to move out: Dọn ngôi nhà lên đường.
 • to move up: Chuyển lên; trèo lên, tiến thủ lên.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "move", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)