move out là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: move out là gì


Cụm động kể từ Move out sở hữu 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Move out

Ý nghĩa của Move out là:

 • Rời ngoài điểm chúng ta sinh sinh sống hoặc thao tác làm việc

Ví dụ cụm động kể từ Move out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Move out:

 
- She's tired of living there and is MOVING OUT.
Cô ấy mệt rũ rời với việc sinh sống ở phía trên nên đang xuất hiện dự định tách cút.

Nghĩa kể từ Move out

Ý nghĩa của Move out là:

 • Rời quăng quật, đưa theo

Ví dụ cụm động kể từ Move out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Move out:

 
- The president said they would MOVE the troops OUT next year.
Tổng thống bảo rằng chúng ta tiếp tục tách quăng quật những lực lượng nhập năm cho tới.

Nghĩa kể từ Move out

Ý nghĩa của Move out là:

 • Chuyển làn lối đển vượt lên xe pháo không giống

Ví dụ cụm động kể từ Move out

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Move out:

 
- I MOVED OUT to tướng overtake the bus.
Tôi trả làn vượt lên con xe buýt.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Move out bên trên, động kể từ Move còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Move ahead

 • Cụm động từ Move along

 • Cụm động từ Move away

 • Cụm động từ Move away from

 • Cụm động từ Move down

 • Cụm động từ Move in

  Xem thêm: faster là gì

 • Cụm động từ Move in on

 • Cụm động từ Move into

 • Cụm động từ Move on

 • Cụm động từ Move out

 • Cụm động từ Move towards

 • Cụm động từ Move up


Trang trước

Trang sau  

m-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: turn into nghĩa là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất