multiplier là gì

/´mʌlti¸plaiə/

Thông dụng

Danh từ

(toán học) số nhân
(điện học) máy nhân, năng lượng điện tiếp nhân
Người thực hiện mang đến bội (tăng) lên

Chuyên ngành

Xây dựng

số nhân, cỗ nhân

Cơ - Điện tử

Số nhân, cỗ nhân

Toán & tin

số nhân, nhân tử; hệ số; (máy tính ) vũ trang nhân, bao nhiêu nhân, cỗ nhân
multiplier of a group
nhân tử của một nhóm
analogue multiplier
thiết bị nhân tương tự động, số nhân tương tự
finite multiplier
(thống kê ) thông số hiệu chỉnh đo tính hữu hạn của sản phẩm số
frequency multiplier
máy nhân tần số
function multiplier
máy nhân hàm
last multiplier
nhân tử cuối
logarithmic multiplier
(máy tính ) cỗ nhân lôga
paired multiplier
bộ nhân cặp
parallel multiplier
bộ nhân tuy nhiên song
undetermined multiplier
nhân tử bất định

Điện

phần nhân

Giải quí VN: Một năng lượng điện trở đúng đắn nối với 1 volt tiếp nhằm nới rộng lớn dải đo.

Xem thêm: incidental là gì

Bạn đang xem: multiplier là gì

phần tăng bội

Giải quí VN: Một năng lượng điện trở đúng đắn nối với 1 volt tiếp nhằm nới rộng lớn dải đo.

số bội

Kỹ thuật cộng đồng

bộ nhân
analog multiplier
bộ nhân tương tự
binary multiplier
bộ nhân nhị phân
Cockroft-Walton multiplier
bộ nhân Cockroft-Walton
degree of multiplication (multiplier)
hệ số nhân (của cỗ nhân)
digital multiplier
bộ nhân dạng số
diode frequency multiplier
bộ nhân tần sử dụng đi-ốt
electron multiplier
bộ nhân electron
electron multiplier
bộ nhân năng lượng điện tử
frequency multiplier
bộ nhân tần
frequency multiplier
bộ nhân tần số
function multiplier
bộ nhân hàm
functional multiplier
bộ nhân hàm
instrument multiplier
bộ nhân dụng cụ
instrument multiplier
bộ nhân khoảng chừng năng lượng điện áp
instrument multiplier
bộ nhân năng lượng điện áp
logarithmic multiplier
bộ nhân lôgarit
paired multiplier
bộ nhân cặp
parallel multiplier
bộ nhân tuy nhiên song
phase multiplier
bộ nhân pha
photo-multiplier
bộ nhân quang quẻ học
photoelectric multiplier
bộ nhân quang quẻ điện
rate multiplier
bộ nhân tốc độ
reactance frequency multiplier
bộ nhân tần năng lượng điện kháng
secondary emission multiplier
bộ nhân phản xạ loại cấp
secondary multiplier
bộ nhân loại cấp
single-channel multiplier
bộ nhân một kênh
time-division multiplier
bộ nhân phân chia
voltage multiplier
bộ nhân dụng cụ
voltage multiplier
bộ nhân khoảng chừng năng lượng điện áp
voltage multiplier
bộ nhân năng lượng điện áp
voltage-range multiplier
bộ nhân dụng cụ
voltage-range multiplier
bộ nhân khoảng chừng năng lượng điện áp
voltage-range multiplier
bộ nhân năng lượng điện áp
nhân tử
Lagrangian multiplier
nhân tử Lagrange
last multiplier
nhân tử cuối
multiplier of a group
nhân tử của một nhóm
multiplier rule
quy tắc nhân tử
undetermined multiplier
nhân tử bất định
làm quy tắc nhân
số nhân
analogue multiplier
số nhân tương tự
degree of multiplication (multiplier)
hệ số nhân (của cỗ nhân)
multiplier digit
chữ số nhân
multiplier digit
hàng số nhân
multiplier factor
hệ số nhân
multiplier register
cái ghi số nhân
multiplier register
thanh ghi số nhân
multiplier-quotient register
thanh ghi số nhân-thương

Kinh tế

bội số
nhân tử
Lagrange-multiplier method
phương pháp nhân tử Lagrange
số
số nhân
autonomous-expenditure multiplier
số nhân đầu tư chi tiêu tự động định
balance budget multiplier
số nhân ngân sách cân nặng bằng
balanced budget multiplier
số nhân ngân sách cân nặng bằng
consumption multiplier
số nhân xài dùng
cost multiplier
số nhân phí tổn
credit multiplier
số nhân tín dụng
deposit multiplier
số nhân chi phí gửi
economic base multiplier
số nhân của hạ tầng kinh tế
export multiplier
số nhân xuất khẩu
export multiplier
số nhân xuất khẩu (số tăng gấp nhiều lần của nút xuất khẩu)
fiscal multiplier
số nhân tài chính
fiscal multiplier
số nhân thuế
foreign trade multiplier
số nhân nước ngoài thương
impact multiplier
số nhân tác động
investment multiplier
số nhân khoản chi phí đầu tư
Keynesian multiplier
số nhân nhập thuyết giáo Keynes
monetary multiplier
số nhân chi phí tệ
money multiplier
số nhân chi phí tệ
multiplier chain
chuỗi số nhân
multiplier effect
hệ trái ngược số nhân
multiplier effect
hiệu trái ngược số nhân
nominal multiplier
số nhãn danh nghĩa
reserves multiplier
số nhân dự trữ
simple deposit multiplier
số nhân chi phí gởi đơn
simple deposit multiplier
số nhân chi phí gửi đơn
simple multiplier
số nhân đơn
simple multiplier
số nhân, bội số, quá số giản đơn
supply multiplier
số nhân cung ứng
tax multiplier
số nhân thuế
thừa số
money creation multiplier
thừa số tạo nên chi phí tệ
simple multiplier
số nhân, bội số, quá số giản đơn
thừa
money creation multiplier
thừa số tạo nên chi phí tệ
simple multiplier
số nhân, bội số, quá số giản đơn