musician là gì

 • /mju:'ziʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhạc sĩ
  Nhà biên soạn nhạc

  Hình Thái từ

  • số nhiều : Musicians

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  artist , artiste , composer , conductor , diva , entertainer , instrumentalist , performer , player , session player , soloist , virtuoso , vocalist , bard , baritone , cellist , drummer , flutist , guitarist , maestro , minstrel , organist , pianist , piper , saxophonist , serenader , singer , soprano , tenor , troubadour , violinist

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Bạn đang xem: musician là gì

  Xem thêm: chill nghĩa là gì

  NHÀ TÀI TRỢ