must nghĩa là gì

Must là một trong những động kể từ khuyết thiếu thốn vô giờ đồng hồ Anh được dùng thông dụng trong vô số văn cảnh không giống nhau. Vì vậy, người học tập cần thiết nắm vững cấu trúc must và phân biệt được chân thành và ý nghĩa của cấu hình này với những cấu hình sở hữu tương quan nhằm phần mềm một cơ hội đúng đắn nhất. Bài viết lách này tiếp tục ra mắt về khái niệm must, cấu hình must, cơ hội phân biệt must và have đồ sộ, và cấu hình không ngừng mở rộng must have. 

Key takeaways

Bạn đang xem: must nghĩa là gì

 • Động kể từ khuyết thiếu thốn must tương đương với định nghĩa “phải" hoặc “bắt buộc" vô giờ đồng hồ Việt.

 • Cấu trúc must: S + must + V.

 • Cấu trúc must có thể biểu đạt chủ ý khinh suất nhưng mà người phát biểu ham muốn thực hiện. Cấu trúc have đồ sộ diễn đạt sự đề nghị. 

 • Cấu trúc must have: S + must have + V3. 

Must là gì?

Must là một trong những động kể từ khuyết thiếu thốn (modal verbs), là những trợ động kể từ biểu diễn mô tả kĩ năng, sự chắc chắn là, sự đề nghị,... của hành vi.

Theo tự vị, must được sử dụng để: “show that it is necessary or very important that something happens in the present or future” (Cambridge Dictionary). 

→ Dịch khái niệm thanh lịch giờ đồng hồ Việt: must được dùng nhằm nói tới một điều cần thiết rất cần được tiến hành vô thời điểm hiện tại hoặc sau này.

Nói cách tiếp theo, động kể từ must tương đương với định nghĩa “phải" hoặc “bắt buộc” vô giờ đồng hồ Việt, khi một người cần thiết thực hiện hoặc hoàn thiện một điều gì bại liệt. 

Ví dụ: Students must wear uniforms when going đồ sộ schools. (Học sinh cần khoác đồng phục khi tới ngôi trường.)

Tuy nhiên, must cũng có thể thể hiện tại nhiều chân thành và ý nghĩa không giống nhau, tuỳ nằm trong theo đuổi mục tiêu và văn cảnh dùng.
Ví dụ về cấu hình must

Cách sử dụng của must

Cấu trúc ngữ pháp:

 • Cấu trúc must dạng khẳng định: S + must + V.

 • Cấu trúc must dạng phủ định: S + must not/mustn't + V.

 • Cấu trúc must dạng nghi ngờ vấn: Must + S + V?

Cấu trúc must có thể được dùng để: 

 • Diễn đạt sự đề nghị theo đuổi quy lăm le hoặc luật lệ 

Ví dụ: Parents must pick kids after 5 p.m. (Bố u cần cho tới đón trẻ con vô khi 5 giờ chiều.) 

 • Diễn đạt một tư duy dĩ nhiên chắn

Ví dụ: You must be tired because have been working for a whole day. (Bạn chắc chắn là đặc biệt mệt mỏi vì như thế các bạn tiếp tục thao tác một ngày dài.) 

 • Diễn đạt câu nói. khuyên răn hoặc câu nói. đề nghị 

Ví dụ: You must see that film. (Bạn chắc chắn nên coi phim bại liệt.) 

 • Động kể từ “must” khi sử dụng là “must not” biểu đạt nghĩa: ko được sản xuất điều gì bại liệt. 

Ví dụ: You must not film videos in military sites. (Bạn ko được tảo phim ở những vị trí của quân team.)

Lưu ý: Động kể từ “must” không tồn tại dạng ở vượt lên khứ hoặc sau này, ở nhì thì này “had to” (quá khứ) hoặc “will have to” (tương lai) sẽ tiến hành sử dụng thay cho thế. 

Ví dụ: 

 • Thì hiện tại tại: Today, I must mow the lawn in my garden. (Hôm ni, tôi cần hạn chế cỏ vô vườn căn nhà bản thân.)

  Xem thêm: which nghĩa là gì

→ Thì vượt lên khứ: Yesterday, I had đồ sộ mow the lawn in my garden. (Hôm qua chuyện, tôi sẽ rất cần hạn chế cỏ vô vườn căn nhà bản thân.) 

 • Thì hiện tại tại: Today, đồ sộ finish this research, I must read dozens of books. (Hôm ni, nhằm hoàn thiện nghiên cứu và phân tích này, tôi cần phát âm mặt hàng tá sách.)

→ Thì tương lai: To finish this research, I will have to read dozens of books. (Để hoàn thiện nghiên cứu và phân tích này, tôi sẽ rất cần phát âm mặt hàng tá sách.)

Xem thêm: Cấu trúc make

Phân biệt chân thành và ý nghĩa cấu hình must với cấu hình have to

Cấu trúc must được dùng để làm biểu đạt chủ ý khinh suất nhưng mà người phát biểu hoặc người nghe ham muốn thực hiện.

Ví dụ: 

 • I must clean my room before my mom comes trang chủ. (Tôi cần vệ sinh chống tôi trước lúc u tôi về căn nhà.) 

→ Việc vệ sinh chống vô câu bên trên là trách nhiệm quan trọng nhưng mà đơn vị hành vi là “tôi” cảm nhận thấy cần thiết thực hiện. 

Cấu trúc have đồ sộ biểu đạt sự đề nghị, thông thường là phép tắc, lệ luật.

Ví dụ: 

 • People have đồ sộ obey traffic rules. (Mọi người cần tuân theo đuổi luật giao thông vận tải.)

→ Việc vâng lệnh luật giao thông vận tải là một trong những trách nhiệm nhưng mà người nhập cuộc giao thông vận tải sẽ phải thực hiện, mặc dù ham muốn hay là không. Phân biệt chân thành và ý nghĩa cấu hình must với cấu hình have to

Cấu trúc must

Cấu trúc have to

Diễn đạt chủ ý khinh suất nhưng mà người phát biểu hoặc người nghe ham muốn thực hiện.

Diễn đạt sự đề nghị, thông thường là phép tắc, lệ luật.

Cấu trúc must have

Nếu người học tập ham muốn không ngừng mở rộng và dùng cấu hình must ở thể hoàn thiện, người học tập rất có thể dùng cấu hình must have. Cấu trúc này được dùng để làm nói tới một kĩ năng hoặc Dự kiến về một vấn đề chắc chắn là tiếp tục xẩy ra vô vượt lên khứ. 

Cấu trúc ngữ pháp: 

 • Cấu trúc must have dạng khẳng định: S + must have + V3. 

 • Cấu trúc must have dạng phủ định: S + must not + have + V3. 

 • Cấu trúc must have dạng nghi ngờ vấn: Must + S + have + V3?

Ví dụ: 

 • The thief must have had a key. When I got trang chủ, the door was still locked. (Tên trộm chắc chắn là tiếp tục sở hữu khóa xe. Khi tôi trở về quê hương, cửa ngõ vẫn khóa.)

 • The dog must not have broken the vase. He is very well-trained. (Con chó chắc rằng là dường như không làm vỡ tung lọ hoa. Nó được đào tạo và giảng dạy rất hay.)

 • Of course she didn’t bring enough money. Must she have anticipated that you wouldn't have brought your wallet? (Dĩ nhiên là cô ấy dường như không đem đầy đủ chi phí rồi. Cô ấy sẽ rất cần dự đoán được rằng các bạn sẽ ko đem ví sao?)

  Xem thêm: intend for là gì

Tổng kết

Bài viết lách này tiếp tục cung ứng khái niệm must, cấu hình must và cơ hội dùng, phương pháp để phân biệt thân ái must và have đồ sộ, và ra mắt cấu hình must have. Người học tập cần thiết cầm dĩ nhiên những lý thuyết ngữ pháp tương đương chân thành và ý nghĩa của công thức must nhằm rất có thể phần mềm một cơ hội linh động trong vô số trường hợp tiếp xúc giờ đồng hồ Anh. 

Nguồn tham ô khảo

Cambridge Dictionary: must.