mutually exclusive là gì

Loại trừ cho nhau (tiếng Anh: Mutually Exclusive) là một trong thuật ngữ tổng hợp tế bào mô tả nhị hoặc nhiều sự khiếu nại ko thể xẩy ra mặt khác.

Loại trừ lộn nhau

Bạn đang xem: mutually exclusive là gì

Hình minh họa

Loại trừ cho nhau (Mutually Exclusive)

Định nghĩa

Loại trừ lộn nhau nhập giờ Anh là Mutually Exclusive.

Loại trừ lộn nhau là một trong thuật ngữ tổng hợp tế bào mô tả nhị hoặc nhiều sự khiếu nại ko thể xẩy ra mặt khác. Loại trừ lộn nhau thông thường được dùng nhằm tế bào mô tả một trường hợp nhập ê sự xuất hiện nay của một sản phẩm thay cho thế mang lại sản phẩm không giống.

Chi phí thời cơ và những lựa lựa chọn loại trừ lộn nhau

Khi nên đương đầu với việc lựa lựa chọn trong số những tùy lựa chọn loại trừ cho nhau, một công ty lớn nên kiểm tra ngân sách thời cơ, này là những gì công ty lớn tiếp tục kể từ vứt nhằm theo đòi xua đuổi từng tùy lựa chọn.

Các định nghĩa về ngân sách thời cơ và loại trừ cho nhau vốn liếng và được link vì thế Lúc lựa lựa chọn một trong các số những tùy lựa chọn loại trừ cho nhau, đồng nghĩa tương quan với việc nên kể từ vứt lợi tức đầu tư được đưa đến kể từ những tùy lựa chọn bị loại bỏ vứt.

Xem thêm: turn into nghĩa là gì

Ví dụ

Khái niệm loại trừ lộn nhau thông thường được vận dụng Lúc lập ngân sách vốn liếng. Các công ty lớn rất có thể nên lựa lựa chọn đằm thắm nhiều dự án công trình muốn tạo rời khỏi độ quý hiếm tăng thêm vào cho công ty lớn sau thời điểm hoàn thành xong. Một nhập số những dự án công trình này loại trừ cho nhau.

Giả sử một công ty lớn với ngân sách 50.000 đô la cho những dự án công trình không ngừng mở rộng. Nếu những Dự án A và B có mức giá 40.000 đô la và Dự án C chỉ có mức giá 10.000 đô la, thì Dự án A và B loại trừ cho nhau.

Nếu công ty lớn tiến hành Dự án A tiếp tục không tồn tại đầy đủ kĩ năng nhằm theo đòi xua đuổi B và ngược lại. Dự án C, song, là song lập. Bất kể dự án công trình này không giống được theo đòi xua đuổi, công ty lớn vẫn đang còn đầy đủ kĩ năng nhằm theo đòi xua đuổi Dự án C. Việc gật đầu đồng ý A hoặc B ko tác động cho tới kĩ năng tồn bên trên của C và việc gật đầu đồng ý C ko tác động cho tới kĩ năng tồn bên trên của một trong các nhị dự án công trình ê.

Hơn nữa, cần thiết kiểm tra ngân sách thời cơ Lúc phân tách Dự án A và B. Giả sử rằng Dự án A chất lượng tốt nhuận tiềm năng là 100.000 đô la, trong những lúc Dự án B tiếp tục chỉ mang đến 80.000 đô la.

Xem thêm: backstory là gì

Vì A và B loại trừ cho nhau, chi phí thời cơ của việc lựa chọn B vày với lợi tức đầu tư của tùy lựa chọn sinh lợi nhất (trong tình huống này, A) trừ cút lợi tức đầu tư được tạo nên vày tùy lựa chọn vẫn lựa chọn (B); tức thị, 100.000 -  80.000 = đôi mươi.000 đô la.

Vì tùy lựa chọn A là tùy lựa chọn sinh lợi nhất, ngân sách thời cơ của lựa lựa chọn A là 0 đô la.

(Tài liệu tham ô khảo: Mutually Exclusive Definition, Investopedia)