name tiếng anh là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈneɪm/
Hoa Kỳ[ˈneɪm]

Danh từ[sửa]

name /ˈneɪm/

Xem thêm: under the counter là gì

Bạn đang xem: name tiếng anh là gì

 1. Tên, danh.
  maiden name — thương hiệu thời con cái gái
  I know him only by name — tôi chỉ biết thương hiệu ông ta
  under the name of — có tên, lấy tên
  in the name of — nhân danh; vì thế, vì thế quyền lợi và nghĩa vụ của
  in the name of the law — nhân danh luật pháp
  in one's own name — nhân danh cá nhân; vì thế bản thân, vì thế quyền lợi và nghĩa vụ bạn dạng thân
  to Gọi someone names — réo đầy đủ những loại thương hiệu rời khỏi nhưng mà nguyền rủa ai
 2. Danh nghĩa.
  a king in name — vua bên trên danh nghĩa
 3. (Chỉ số ít) Tiếng, tiếng vang, khét tiếng.
  to make a name — nổi tiếng
  to have a good name — nổi tiếng tốt
  to have a name for courage — có tiếng là dũng cảm
 4. Danh nhân.
  the great names of history — những danh nhân vô lịch sử
 5. Dòng bọn họ.
  the last of the Mac Donalds' name — người ở đầu cuối của dòng tộc Mác-Đô-nan

Thành ngữ[sửa]

 • to give it a name: Muốn (uống rượu, được phần quà... ) gì thì thổ lộ.
 • to have not a penny vĩ đại one's name: Không với cùng 1 đồng xu bám túi.

Ngoại động từ[sửa]

name ngoại động từ /ˈneɪm/

 1. Đặt tên; gọi thương hiệu.
  can you name all the flowers in this garden? — anh nói theo cách khác thương hiệu được toàn bộ những loại hoa vô vườn này không?
 2. Định rõ; phân tích.
  to name the day — xác định rõ ngày; xác định rõ ngày cưới (người con cái gái)
  name a price — hây rằng giá chỉ lên đường, hây cho tới giá chỉ đi
 3. Chỉ tấp tểnh, chỉ định.
  to be named for — được chỉ định thực hiện (chức vụ gì...)

Thành ngữ[sửa]

 • to name after; (Mỹ) vĩ đại name for (from):
  1. Đặt theo đòi thương hiệu (của người nào).
   the town was named after Lenin — TP. Hồ Chí Minh được gọi là là Lê-nin
 • not vĩ đại be named on (in) the same day with:
  1. Không thể sánh với, ko thể nhằm ngang mặt hàng với.
   he is not vĩ đại be named on the same day with his brother — nó ko thể nào là sánh với anh nó được
 • to name and shame: rằng công khai minh bạch là ai, group nào là, công ty nào là đã trải vật gì sai.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "name", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)