new release là gì

Nhưng các bạn vẫn cóthể thiết lập nó vô Bản coi trước phát hành mới.

In addition to tát localization, the new release will include the following updates:

Bạn đang xem: new release là gì

Ngoài phiên bản địa hoá, phiên bản phát hành mới tiếp tục bao hàm những phiên bản update sau:

Devuan doesn't use systemd and the new release allows you to tát choose between SysVinit and OpenRC init systems.

Devuan ko dùng systemd và bản phát triển mới được chấp nhận các bạn lựa chọn trong số những hệ thống init SysVinit và OpenRC.

Tôi sở hữu một lỗi mới với việc phát hành mới( 0.6.3) và những plugin Mailpress.

Well it's finally here, the new release has now been posted on the downloads page!

Vâng này là ở đầu cuối ở trên đây, phiên phiên bản mới và đã được đăng lên bên trên trang tải!

If someone's hardware or software doesn't work correctly with the new release, let them stick with their old operating system.

Nếu Hartware hoặcphần mượt của người nào tê liệt ko sinh hoạt đúng chuẩn với bản phát triển mới, hãy nhằm bọn chúng sinh hoạt với hệ điềuhành cũ của bọn chúng.

This game is one of the very favorite Flappy games,is addictive thousands of players, although the new release is not long.

Tựa game này là 1 trong những trong mỗi tựa game Flappy rất rất hoặc,đang tạo nên nghiện mặt hàng ngàn người đùa, tuy nhiên mới đi ra mắt không được bao lâu.

At the moment, the new release installation images are available for tải về to tát registered users only Red Hat Network.

Tại thời đặc điểm đó, những hình hình ảnh thiết lập phiên phiên bản mới đã có sẵn nhằm chuyển vận về cho tới người người sử dụng ĐK chỉ mất Red Hat Network.

By all accounts, the new release is looking to tát be extremely popular on the American civilian market.

Đừng bỏ qua việc phát hành mới Tôi xấu xa hổ của khung hình của tớ vô một tuần!

Riso SF series of duplicator is the new release duplicator, The SF series is an important milestone and a masterpiece of Riso ceaseless innovation.

Riso SF loạt Trình sao chép là trình sao chép phát hành mới, Dòng SF là 1 trong những phần cần thiết cột mốc và một siêu phẩm của Riso không ngừng nghỉ thay đổi mới.

Additional details about the new release will be available on BTS Weverse and the Fan Cafe.

In the review of Ubuntu Budgie 18.04,we take a look at the main highlights and user experience of the new release.

Trong bài bác Review của Ubuntu Budgie 18.04, chúngta hãy đánh giá những điểm nổi trội chủ yếu và hưởng thụ người tiêu dùng của bản phát triển mới.

Originally scheduled to tát be released at midnight, July 3rd, the new release hour will be at 1:00 PM on the same day.

Lịch dự con kiến lúc đầu là tiếp tục phát hành vô nửa tối, ngày 3 mon 7, tuy nhiên giờ phát hành mới được xem là 1: 00 PM cùng trong ngày.

Xem thêm: stamp out là gì

A message will appear informing you of the availability of the new release.

Click on the create release button in order toaccess the sườn containing details of the new release to tát upload for the application.

Nhấp vô nút tạo nên phát hành nhằm truy vấn vô biểu kiểu cóchứa vấn đề cụ thể về bản phát triển mới nhằm chuyển vận lên đến mức phần mềm.

The new release boasts“complete support” for modern Microsoft office tệp tin formats, both opening, editing and saving, as well as continued tư vấn older Microsoft Office tệp tin formats and the.

Bản phát triển mới tự động hào“ tương hỗ trả toàn” cho những format tệp văn phòng Microsoft Office, bao hàm cả việc phanh, sửa đổi và lưu, tương đương nối tiếp tương hỗ những format tệp Microsoft Office cũ rộng lớn và format tệp.

The new release, Telerik Platform 2.0, enables developers to tát create mobile user experiences with high productivity in a fraction of the time, the company said.

Phát hành mới, Telerik Platform 2.0, được chấp nhận những ngôi nhà phát triển tạo nên hưởng thụ người tiêu dùng địa hình với năng suất cao vô một khoảng tầm thời hạn, công ty lớn cho thấy thêm.

In the studio's statement on the delay, it explains that the new release date will give the development team more time to tát bring together its vision of the game.

Trong tuyên thân phụ về sự việc chậm rãi trễ, hãng sản xuất này phân tích và lý giải rằng ngày phát hành mới sẽ hỗ trợ group phát triển nhận thêm thời hạn nhằm hội tụ tầm quan sát về trò đùa.

Learn more about other improvements in the new release, such as faster scrolling in the Media Browser, easier Media Cache management, and more.

Tìm hiểu tăng về những nâng cấp không giống vô bản phát triển mới, ví dụ như cuộn nhanh chóng rộng lớn vô Trình duyệt phương tiện đi lại, quản ngại lý Media Cache đơn giản và dễ dàng rộng lớn và chưa dừng lại ở đó nữa.

I am greatful for all the work you have put into the new release, considering how hard the google API crisis might have been to tát khuyễn mãi giảm giá with at first. WELL DONE!

Tôi hàm ân toàn bộ những việc làm các bạn đã lấy vô phiên phiên bản mới, đánh giá trở ngại ra làm sao google API cuộc rủi ro rất có thể giành được nhằm ứng phó với khi đầu. Well Done!

The 4.8 development cycle was the first to tát use the new release strategy formed after the"Xfce Release and Development Model" developed at the Ubuntu Desktop Summit in May 2009.

Chu kỳ phát triển 4.8 là chuyến trước tiên dùng những kế hoạch phát hành mới mẻ được tạo hình sau khi" Xfce Release and Development Model" phát triển bên trên hội nghị Ubuntu Desktop Summit vô mon 5/ 2009.

WEB In all cases, customers should exercise caution to tát be certain the devices to tát be upgraded contain sufficient memory and that current hardware andsoftware configurations will continue to tát be supported properly by the new release.

Trong từng tình huống, quý khách hàng nên đảm nói rằng các tranh bị nhằm upgrade sở hữu đầy đủ bộ nhớ lưu trữ và xác nhận rằng hiện tại Hartware và cấu hìnhphần mượt tiếp tục nối tiếp được tương hỗ đích thị đắn của các phiên phiên bản mới.

In all cases, customers should ensure that the devices to tát upgrade contain sufficient memory and confirm that current hardware andsoftware configurations will continue to tát be supported properly by the new release.

Trong từng tình huống, quý khách hàng nên đảm nói rằng các tranh bị nhằm upgrade sở hữu đầy đủ bộ nhớ lưu trữ và xác nhận rằng hiện tại Hartware vàcấu hình ứng dụng tiếp tục nối tiếp được tương hỗ đích thị đắn của các phiên phiên bản mới.

With the new release of iCloud for Windows, users can now upgrade to tát the Windows 10 October 2018 Update and still be able to tát use iCloud- though Microsoft recommends you install the latest version of iCloud for Windows first.

Xem thêm: show around là gì

Với bản phát triển mới của iCloud cho tới Windows, người tiêu dùng rất có thể upgrade lên bản update Windows 10 October Update trong lúc vẫn rất có thể dùng iCloud- tuy nhiên Microsoft răn dạy chúng ta nên thiết lập phiên bản mới nhất của iCloud cho tới Windows trước.

As usual, if you lập cập into any problems with the new release, you're welcome to tát ask for help on the forums, on Slack(get an invite here), or to tát report issues in the issue tracker.

Như thông thường lệ, nếu như khách hàng gặp gỡ nên ngẫu nhiên trường hợp bất ngờ nào là với phiên phiên bản mới, bạn cũng có thể yêu thương cầu giúp sức bên trên diễn đàn, về Slack( nhận tiếng mời mọc ở đây) hoặc nhằm report yếu tố vô trình theo đuổi dõi yếu tố.