nghiện tiếng anh là gì

Nghiện là sự việc tái diễn liên tiếp của một hành động bỏ mặc kết quả xấu xa hoặc sự rối loàn thần kinh trung ương nhằm dẫn theo những hành động như thế.

Bạn đang xem: nghiện tiếng anh là gì

1.

Thành phần hoạt hóa học chủ yếu của chính nó là nicotine, một loại thuốc chữa bệnh làm cho nghiện cao.

Its main active ingredient is nicotine, a highly addictive drug.

Xem thêm: what a shame là gì

2.

Xem thêm: chapter and verse là gì

Trò nghịch tặc năng lượng điện tử vô cùng rất dễ gây nghiện.

Video games are very addictive.

Chúng tớ nằm trong phân biệt addictive và addicted nhé: Addictive: đồ vật gi ê dữ thế chủ động làm cho nghiện Ví dụ: The problem with đoạn Clip games is that they're addictive. (Vấn đề với trò nghịch tặc năng lượng điện tử là bọn chúng làm cho nghiện.) Addicted: ai ê bị đồ vật gi ê làm cho hiệu quả và thực hiện mang đến bị nghiện Ví dụ: A lot of people nowadays have become addicted lớn the mạng internet. (Rất nhiều người ngày này vẫn trở thành nghiện mạng internet.)