nine là gì

Bản dịch của "nine" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: nine là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "nine" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "nine" vô một câu

Each bowler bowled nine qualifying games, with the top 64 by pinfall competing in best 4-of-7 head-to-head matches.

We had made elaborate arrangement by restricting the number of relief-seekers to tát 500 at each of the nine counters and deployed heavy security.

Xem thêm: 3 tiếng anh là gì

Sentenced to tát nine years in prison, he died during a break in sentence.

The young fledge at about nine to tát ten weeks.

The grave only held nine of the expected eleven sets of remains.

Xem thêm: well nghĩa là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "nine":

nine

English

  • 9
  • ball club
  • baseball club
  • club
  • ennead
  • IX
  • ix
  • Nina from Carolina
  • nine-spot
  • niner