odd and end là gì

Key takeaways 

Ý nghĩa: những loại linh tinh anh (various things of different types, usually small and not important, or of little value)

Bạn đang xem: odd and end là gì

Nguồn gốc: odd ends (phần quá lại) 

Cách dùng

 •  chỉ những vật linh tinh anh,  không tồn tại độ quý hiếm lớn 

 • chỉ những vụ việc nhỏ nhặt, vụn lặt vặt, ko cần thiết.

Cách mô tả tương đương

 • Bits and bobs (n)

 • Bits and pieces (n)

 • This and that (n)

 • Miscellaneous (adj) 

Odds and ends là gì?

Thành ngữ được kết cấu kể từ nhị kể từ “odds” và “ends”.

“Odd” theo dõi tự điển Cambridge là 1 tính kể từ chỉ đặc điểm bị lẻ đi ra, tách thoát khỏi song, ngoài cặp của một vật nào là bại.

Ví dụ: He's got a whole drawer full of odd socks. (Anh tao sở hữu vẹn toàn một vách ngăn kéo chứa chấp toàn các cái vớ lẻ.)

“End” theo dõi tự điển Cambridge là 1 danh kể từ duy nhất phần nhỏ quá lại của vật gì bại sau thời điểm nó và được dùng ngay gần không còn.

Ví dụ: The floor was covered in cigarette ends. (Sàn căn nhà giàn giụa những đầu dung dịch lá.)

Từ dịch nghĩa của 2 kể từ bên trên, tao sở hữu khái niệm hoàn hảo của trở nên ngữ “odds and ends”:

 • Nghĩa giờ Anh: various things of different types, usually small and not important, or of little value (Cambridge Dictionary)

Dịch: những loại đa dạng mẫu mã về khuôn, thông thường sở hữu form size nhỏ và ko cần thiết hoặc có mức giá trị dùng thấp.

 • Nghĩa giờ Việt: những loại linh tinh anh, nhỏ nhặt, vụn vặt

Nguồn gốc và cách sử dụng của Odds and ends

Nguồn gốc Odds and ends

“Odds and ends” là trở nên ngữ bắt mối cung cấp kể từ cụm kể từ “odd ends” vốn liếng được dùng trong số những trong thời gian 1500. “Odd ends” ban sơ được dùng nhằm chỉ phần vải vóc quá của cuộn vải vóc sau thời điểm dùng , tiếp sau đó nó được dùng để làm chỉ cộng đồng phần quá của những vật tư không giống, ví như “odd ends of chain” (phần quá của chuỗi đôi mắt xích), “odd ends of lumber” (phần quá của mộc sau thời điểm hạn chế đi ra nhằm xây nhà).

Đến trong số những năm 1700, “odd ends” dần dần thay đổi trở nên “odds and ends” và đem nghĩa “những loại linh tinh anh, nhỏ nhặt, vụn vặt” như thời điểm hiện tại. (Idiom Online)

Cách sử dụng Odds and ends

Thành ngữ này được dùng nhằm chỉ những vật linh tinh anh, không tồn tại độ quý hiếm rộng lớn hoặc những vụ việc nhỏ nhặt, vụn lặt vặt, ko cần thiết.

Ví dụ 1: I keep a lot of odds and ends in this drawer, most of which I never take out.

Tôi cứ lưu giữ một lô loại linh tinh anh vô ngăn kéo tuy nhiên nhưng mà đa số vô số bại tôi chẳng lôi đi ra khi nào.

Ví dụ 2: I’d love to tát go to tát the cinema with you this weekend, but I have few odds and ends to tát take care of around the house.

Xem thêm: rocks nghĩa là gì

Tôi rất rất ham muốn được lên đường coi phim với cậu vào ngày cuối tuần này, tuy nhiên nhưng mà tôi vẫn còn đó vài ba việc lặt vặt xung quanh nhà rất cần được xử lý.

Ví dụ 3: My mind was lượt thích my phone storage. Both of them were overloaded with so sánh many odds and ends that they started lagging and breaking down.

Tâm trí của tôi khi ấy tương tự như bộ nhớ lưu trữ điện thoại cảm ứng thông minh. Cả nhị đều chứa được nhiều loại linh tinh anh đến mức độ bọn chúng chính thức lúc lắc lag và hư hỏng. 

Ví dụ 4: My mother used to tát piece together odds and ends to tát make our clothes.

Mẹ tôi ngày ấy từng nên nối lại những miếng quá vụn lặt vặt nhằm may ăn mặc quần áo cho tới công ty chúng tôi.

Lưu ý: Thí sinh ko dùng trở nên ngữ (idiom) trong những văn ghi chép học tập thuật (ví dụ: IELTS Writing), tuy nhiên trọn vẹn hoàn toàn có thể dùng vô văn rằng (ví dụ: IELTS Speaking) và trong những cuộc đối thoại thông thường ngày. 

Tham khảo thêm thắt về idiom tại:

 • Down to tát earth là gì? Ý nghĩa, mối cung cấp gốc

 • Hustle and bustle tức là gì? Ý nghĩa, mối cung cấp gốc

 • Keep an eye on là gì? Ý nghĩa và cơ hội dùng

Cách sử dụng odds and ends

Những cơ hội mô tả tương đương

Bits and bobs

Ví dụ: We were just shopping for a few bits and bobs to tát decorate the kitchen.

Chúng tôi đang được tậu sửa vài ba đồ dùng linh tinh anh nhằm tô điểm cho tới căn phòng nhà bếp của tôi.

Bits and pieces

Ví dụ: I never thought it would take bầm this long to tát pack, but I have so sánh many bits and pieces scattered around the house!

Không thể tin cẩn nổi là tôi mất không ít thời hạn như thế nhằm chuẩn bị đồ dùng, tuy nhiên nhưng mà tôi sở hữu rất nhiều những loại linh tinh anh vương vãi vãi từng căn nhà luôn luôn trời ạ!

This and that (n) nhiều loại (người rằng không thích đã cho thấy cụ thể)

Ví dụ: “What are you talking about?” - ”Oh this and that.”

“Các cậu đang được bàn về vật gì thế?” - “Oh nhiều loại lắm./Oh bao nhiêu chuyện linh tinh anh ấy nhưng mà.”

Miscellaneous (adj) linh tinh anh, nhỏ nhặt, lặt vặt

Ví dụ 1: The job helps bầm pay for food and miscellaneous expenses.

Công việc này hùn tôi chi trả được chi phí ăn và những ngân sách nhỏ nhặt không giống.

Xem thêm: protector là gì

Ví dụ 2: His bedroom is full of guitars, keyboards, and miscellaneous instruments.

Phòng ngủ của cậu ấy nhằm giàn giụa các cái ghi tao, piano năng lượng điện tử và những nhạc cụ linh tinh anh không giống.

Tổng kết

Qua nội dung bài viết bên trên, người sáng tác mong muốn người phát âm tiếp tục làm rõ được odds and ends là gì, nguồn gốc, cơ hội dùng và những cơ hội mô tả tương tự của câu trở nên ngữ nhằm hoàn toàn có thể vận dụng đúng đắn trong lúc thực hiện những bài bác đánh giá, bài bác thi đua bên trên lớp. Người học tập cũng nên phần mềm trở nên ngữ này vô những cuộc đối thoại hằng ngày nhằm tăng thêm sự thuần thục, thành thục.