offence là gì

/ə'fens/

Thông dụng

Danh từ

Sự vi phạm, sự phạm tội
(từ khan hiếm,nghĩa hiếm) sự tấn công; thế tấn công
the most effective defence is offence
sự chống thủ đem hiệu suất cao nhất là tấn công
Sự xúc phạm, sự thực hiện bực bản thân, sự làm mất đi lòng

Cấu trúc kể từ

no offence (to sb) =

làm rơi rụng lòng
no offence was meant
không cố ý làm mất đi lòng
to give offence to tát somebody
làm mếch lòng ai
to take offence
mất lòng
Sự vi vi phạm luật lệ, sự vi phạm nội quy
(từ khan hiếm,nghĩa hiếm) vật cản vật

Chuyên ngành

Kinh tế

hành vi phạm pháp
sự vi phạm
tax offence
sự vi phạm về thuế

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: offence là gì

Xem thêm: who is that nghĩa là gì

NHÀ TÀI TRỢ