old là gì trong tiếng anh

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

Tính từ
 • tính từ

  già

  Bạn đang xem: old là gì trong tiếng anh

  my old man

  (thông tục) bà căn nhà tôi

  ví dụ khác

 • già giặn, sở hữu tay nghề, lão luyện

  old head on young shoulders

  ít tuổi tác tuy nhiên già cả giặn

  old in diplomacy

  có tay nghề về nước ngoài giao

  ví dụ khác

 • lên... tuổi tác, thọ

  he is ten years old

  nó lên mươi (tuổi)

 • cũ, nát nhừ, rách nát, cổ

  ví dụ khác

 • thân mến (để gọi)

  look here, old man!

  này!, ông bạn tri kỷ mến!

 • xưa, ngày xưa

  Xem thêm: formality là gì

  old Hanoi

  Hà nội ngày xưa

  the good old times

  thời oanh liệt xưa, thời xinh tươi xưa, thời huy hoàng xưa

 • danh từ

  of old xưa, ngày xưa

  I have heard it of old

  tôi nghe thấy việc đó kể từ lâu rồi

  Cụm từ/thành ngữ

  the Old World

  đông buôn bán cầu

  old man of the sea

  người bám như đỉa

  any old thing

  (từ lóng) bất kể cái gì

  thành ngữ khác

  Xem thêm: objection là gì

  Từ ngay sát giốngTừ vựng giờ đồng hồ Anh bám theo công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản