on the outskirts là gì

Cám ơn các bạn vẫn gửi thắc mắc cho tới VOA về nghĩa nhì kể từ suburb và outskirts.

Hai chữ suburboutskirts những tự điển Anh Việt thông thường dịch công cộng là “ngoại ô” hoặc “ngoại thành” nên dễ dàng khuyết điểm. Hơn nữa, vì thế số lượng dân sinh cải tiến và phát triển, việc chỉnh trang TP. Hồ Chí Minh khiến cho nên phanh đem tăng rời khỏi vùng trước tê liệt là rìa hoặc ven biên số lượng giới hạn của trở nên phố; vì thế kể từ chữ suburb sinh rời khỏi một chữ mới nhất là exurb (extra-urban, nước ngoài thành), là chữ chỉ vùng xa cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh rộng lớn suburb, mái ấm ko sát nhau như nhập suburb, và phần rộng lớn người ở nhập vùng là người dân có chiến phẩm cao như Loudoun county ở Virginia, bên phía ngoài Washington, D.C.

Bạn đang xem: on the outskirts là gì

1. Suburb: Theo tự điển Shorter Oxford English Dictionary, chữ suburb gốc kể từ giờ Pháp cổ “suburbe” và giờ Latin “suburbium” số nhiều là suburbia.

Nguyên nghĩa: nhập chữ suburb với chữ urb có tức là TP. Hồ Chí Minh và subunder (dưới), hoặc below. Từ chữ urb có chữ urban = thuộc sở hữu TP. Hồ Chí Minh. Thí dụ: Approximately 60% of the population lives in urban areas=Khoảng 60 % số lượng dân sinh sinh sống ở trở nên phố. Phân biệt urbane: trang nhã, hoà nhã.

Suburb chỉ vùng có tương đối nhiều người ở phía trong nước ngoài vi (ven) TP. Hồ Chí Minh hoặc thị xã. Khi tớ nói đến việc suburban houses tớ nghĩ về cho tới những villas hoặc commuter houses, nhà đất của những người dân ở ngoại thành mỗi ngày sử dụng xe cộ khá, xe cộ buýt hoặc xe cộ năng lượng điện ngầm đi làm việc.

Từ danh kể từ suburb với tính kể từ suburban, nằm trong ngoại thành, tuy nhiên cũng có thể có nghĩa bóng quê mùa, hẹp hòi (suburban attitudes, thái đô hẹp hòi).

Suburbanite=người sinh sống ở vùng ngoại thành tuy nhiên trong tầm TP. Hồ Chí Minh.

Cụm kể từ in the suburb=ở vùng ngoại thành thông thường chuồn với preposition in. Khi nói đến việc khu vực mái ấm với dân cư, residential areas, ở ngoài trung tâm TP. Hồ Chí Minh hoặc thị xã, tớ sử dụng suburb.

Suburbia là giờ chỉ công cộng những vùng ngoại thành TP. Hồ Chí Minh, hoặc lối sinh sống, và nếp tâm lý riêng biệt của những người dân dân nước ngoài ô: Middle- class suburbia=nếp sinh sống riêng biệt của giới trung lưu sinh sống ở ngoại thành. Thí dụ: a home page in suburbia. [suburbia giờ chỉ công cộng những vùng ngoại thành, tương tự suburban areas].

2. Outskirts chỉ vùng nước ngoài vi TP. Hồ Chí Minh - ngoài thành phố - xa cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh nhất (the outer border or fringe of a town or city; the parts of a town or đô thị that are furthest from the center—Oxford Advanced Learner’s Dictionary). Outskirts is often used in the plural.

=>Như vậy outskirts xa cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh rộng lớn suburb.

Người dân sinh sống ở ngoại thành là outskirter--SOED (chữ này không nhiều dùng).

Ourskirts chỉ ven TP. Hồ Chí Minh giáp với vùng quê ngay sát trang trại hoặc cánh đồng => Outskirts hoặc sử dụng ở số nhiều và sử dụng với giới kể từ on. Vì vậy nhập thắc mắc của công ty, đáp án D đích.

Outskirt còn tồn tại nghĩa rìa hoặc ven biên:

- The outskirt of the garden had been left uncultivated=Rìa khu vườn bỏ phí ko trồng trọt.

- We live in a villa on the outskirts of the capital=Chúng tôi ở một toà nhà tại nước ngoài vi thủ đô.

=> Tóm lại: Tuy suburb và outskirts đều chỉ ngoại thành, tuy nhiên suburb thông thường sử dụng nhập cụm kể từ “in the suburb” với preposition in, còn outskirts thông thường sử dụng ở số nhiều, như nhập cụm kể từ “on the outskirts. Còn suburb thì sử dụng cả số không nhiều lộn số nhiều, thí dụ: West Falls Church is a suburb of Washington. My family moved đồ sộ the suburbs when I was nine. Tuy cả nhì suburb và outskirts nằm trong tách rời trung tâm TP. Hồ Chí Minh, tuy nhiên suburb chỉ những khu vực với nhà tại nhộn nhịp gần trung tâm TP. Hồ Chí Minh hơn outskirts; outskirts chỉ vùng nước ngoài vi xa cách TP. Hồ Chí Minh nhất và sát với vùng quê, mái ấm thưa thớt rộng lớn ở nhập suburb. Chữ suburb còn tồn tại tính kể từ suburban với nghĩa hẹp hòi (narrow-minded). Outskirts không tồn tại nghĩa này.

Xem thêm: wikipedia với những kể từ suburb, outskirts và exurb.

Chúc các bạn tiến bộ cỗ trong những công việc trau giồi Anh ngữ.

* Quý vị ham muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ vướng mắc, van lơn vui vẻ lòng nhập trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA nhằm hiểu biết thêm cụ thể.

Xem thêm: flimsy là gì

Cám ơn các bạn vẫn gửi thắc mắc cho tới VOA về nghĩa nhì kể từ suburb và outskirts.

Hai chữ suburboutskirts những tự điển Anh Việt thông thường dịch công cộng là “ngoại ô” hoặc “ngoại thành” nên dễ dàng khuyết điểm. Hơn nữa, vì thế số lượng dân sinh cải tiến và phát triển, việc chỉnh trang TP. Hồ Chí Minh khiến cho nên phanh đem tăng rời khỏi vùng trước tê liệt là rìa hoặc ven biên số lượng giới hạn của trở nên phố; vì thế kể từ chữ suburb sinh rời khỏi một chữ mới nhất là exurb (extra-urban, nước ngoài thành), là chữ chỉ vùng xa cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh rộng lớn suburb, mái ấm ko sát nhau như nhập suburb, và phần rộng lớn người ở nhập vùng là người dân có chiến phẩm cao như Loudoun county ở Virginia, bên phía ngoài Washington, D.C.

1. Suburb: Theo tự điển Shorter Oxford English Dictionary, chữ suburb gốc kể từ giờ Pháp cổ “suburbe” và giờ Latin “suburbium” số nhiều là suburbia.


Nguyên nghĩa: nhập chữ suburb với chữ urb có tức là TP. Hồ Chí Minh và subunder (dưới), hoặc below. Từ chữ urb có chữ urban = thuộc sở hữu TP. Hồ Chí Minh. Thí dụ: Approximately 60% of the population lives in urban areas=Khoảng 60 % số lượng dân sinh sinh sống ở trở nên phố. Phân biệt urbane: trang nhã, hoà nhã.

Suburb chỉ vùng có tương đối nhiều người ở phía trong nước ngoài vi (ven) TP. Hồ Chí Minh hoặc thị xã. Khi tớ nói đến việc suburban houses tớ nghĩ về cho tới những villas hoặc commuter houses, nhà đất của những người dân ở ngoại thành mỗi ngày sử dụng xe cộ khá, xe cộ buýt hoặc xe cộ năng lượng điện ngầm đi làm việc.

Từ danh kể từ suburb với tính kể từ suburban, nằm trong ngoại thành, tuy nhiên cũng có thể có nghĩa bóng quê mùa, hẹp hòi (suburban attitudes, thái đô hẹp hòi).

Suburbanite=người sinh sống ở vùng ngoại thành tuy nhiên trong tầm TP. Hồ Chí Minh.

Cụm kể từ in the suburb=ở vùng ngoại thành thông thường chuồn với preposition in. Khi nói đến việc khu vực mái ấm với dân cư, residential areas, ở ngoài trung tâm TP. Hồ Chí Minh hoặc thị xã, tớ sử dụng suburb.

Suburbia là giờ chỉ công cộng những vùng ngoại thành TP. Hồ Chí Minh, hoặc lối sinh sống, và nếp tâm lý riêng biệt của những người dân dân nước ngoài ô: Middle- class suburbia=nếp sinh sống riêng biệt của giới trung lưu sinh sống ở ngoại thành. Thí dụ: a home page in suburbia. [suburbia giờ chỉ công cộng những vùng ngoại thành, tương tự suburban areas].

2. Chữ outskirts chỉ vùng nước ngoài vi TP. Hồ Chí Minh - ngoài thành phố - xa cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh nhất (the outer border or fringe of a town or city; the parts of a town or đô thị that are furthest from the center—Oxford Advanced Learner’s Dictionary). Outskirts is often used in the plural.

=>Như vậy outskirts xa cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh rộng lớn suburb.

Người dân sinh sống ở ngoại thành là outskirter--SOED (chữ này không nhiều dùng).

Ourskirts chỉ ven TP. Hồ Chí Minh giáp với vùng quê ngay sát trang trại hoặc cánh đồng => Outskirts hoặc sử dụng ở số nhiều và sử dụng với giới kể từ on. Vì vậy nhập thắc mắc của công ty, đáp án D đích.

Outskirt còn tồn tại nghĩa rìa hoặc ven biên:

- The outskirt of the garden had been left uncultivated=Rìa khu vườn bỏ phí ko trồng trọt.

- We live in a villa on the outskirts of the capital=Chúng tôi ở một toà nhà tại nước ngoài vi thủ đô.

Xem thêm: brief tiếng anh là gì

=> Tóm lại: Tuy suburb và outskirts đều chỉ ngoại thành, tuy nhiên suburb thông thường sử dụng nhập cụm kể từ “in the suburb” với preposition in, còn outskirts thông thường sử dụng ở số nhiều, như nhập cụm kể từ “on the outskirts. Còn suburb thì sử dụng cả số không nhiều lộn số nhiều, thí dụ: West Falls Church is a suburb of Washington. My family moved đồ sộ the suburbs when I was nine. Tuy cả nhì suburb và outskirts nằm trong tách rời trung tâm TP. Hồ Chí Minh, tuy nhiên suburb chỉ những khu vực với nhà tại nhộn nhịp gần trung tâm TP. Hồ Chí Minh hơn outskirts; outskirts chỉ vùng nước ngoài vi xa cách TP. Hồ Chí Minh nhất và xát với vùng quê, mái ấm thưa thớt rộng lớn ở nhập suburb. Chữ suburb còn tồn tại tính kể từ suburban với nghĩa hẹp hòi (narrow-minded). Outskirts không tồn tại nghĩa này.

Xem thêm: wikipedia với những kể từ suburb, outskirts và exurb

Chúc các bạn tiến bộ cỗ trong những công việc trau giồi Anh ngữ.--PV