once and for all nghĩa là gì

He has made provision đồ sộ remove sin and death once and for all.

Ngài vẫn sắp xếp nhằm vĩnh viễn loại trừ tội lỗi và sự bị tiêu diệt.

Bạn đang xem: once and for all nghĩa là gì

Why don't we kết thúc this mutual disdain once and for all?

Sao tất cả chúng ta ko kết cổ động sự miệt thị này một cách dứt khoát lên đường nhỉ?

Show us your true colors, once and for all.

Hãy chỉ mang lại công ty chúng tôi thấy đường nét riêng lẻ của anh ý, chỉ một lượt và mang lại vớ cả.

To put a stop đồ sộ the Agent Program, once and for all.

Để giới hạn lịch trình đặc vụ lại, lúc này và sau này

End this farce once and for all!

Kết cổ động trò hề này một lượt và mãi mãi!

Well, I say we put her đồ sộ use and put her đồ sộ rest once and for all.

Chà, anh trình bày là tất cả chúng ta hãy dùng nhằm bà ấy được yên ổn nghỉ ngơi một lượt và mãi mãi.

If conceivably the land did not exist, the voyage might dispel the myth once and for all.

Nếu minh chứng được Nam Lục Địa này sẽ không tồn bên trên, cuộc hành trình dài tiếp tục hoàn toàn có thể vĩnh viễn xóa tan lịch sử một thời này.

I'll bomb the thing off the road once and for all!

Tôi tiếp tục tống nó thoát ra khỏi đàng, một lượt và mãi mãi!

They know that soon Jehovah’s Kingdom will once and for all wipe out violence in all its forms.

Họ hiểu được Nước của Đức Giê-hô-va chẳng bao lâu nữa tiếp tục loại trừ vĩnh viễn từng mẫu mã đảo chính.

This ought đồ sộ learn them once and for all who owns the cowtowns!

Cái này tiếp tục dạy dỗ cho chúng ta biết ai là công ty ở đây!

Christ died, once and for all, for our sins.

Đức Kitô vẫn bị tiêu diệt, một lượt mang lại mãi mãi, vì thế tội lỗi của tất cả chúng ta.

I wish, with your permission, đồ sộ locate the Underground once and for all.

Tôi tự nguyện, với việc được cho phép của ngài, xâm nhập vô địa thế căn cứ ngầm của phiến quân, 1 lượt và mãi mãi...

It's time we break the myths about the hymen once and for all.

Xem thêm: khó khăn tiếng anh là gì

Đã đến thời điểm đập sụp đổ những ngộ nhận về màng trinh bạch một lượt và mãi mãi

So, we just have đồ sộ find him fast and kill him, once and for all.

Chúng tao chỉ việc nhanh gọn lần rời khỏi hắn làm thịt hắn một lượt cho gọn gàng.

We are going đồ sộ kết thúc this, once and for all.

Phải kết cổ động việc này 1 lượt và mãi mãi.

Tell bầm once and for all, are you engaged đồ sộ him?

Hãy trình bày cho tôi biết dứt khóat, cô sở hữu hứa thơm với nó không?

After making their preparations, the buổi tiệc nhỏ sets out đồ sộ confront Calasmos and defeat him once and for all.

Sau Lúc sẵn sàng đoạn, cả group đối đầu với Calasmos vượt qua hắn tao một lượt và mãi mãi.

I'm going đồ sộ blast your candy-ass once and for all right now.

Tao tiếp tục phun bị tiêu diệt thằng vô lại này một lượt và mãi mãi.

What's more important is they shot the S.H.I.E.L.D. plane down once and for all.

Điều cần thiết rộng lớn là chúng ta vẫn phun hạ máy cất cánh của S.H.I.E.L.D.

This magazine discusses how God will kết thúc prejudice once and for all.”

Tạp chí này thảo luận thực hiện thế nào là Đức Chúa Trời tiếp tục vĩnh viễn chấm dứt sự trở nên kiến”.

I'm gonna burn it once and for all.

Tớ tiếp tục nhóm khuôn của nợ này.

Are you waiting for them đồ sộ break once and for all?

Ông sở hữu ao ước mang lại chúng ta lần này sập luôn không?

Well, we gotta put the clamps on this thing once and for all then.

Chúng tao cần xử lí hắn để đe doạ kẻ không giống.

I'd lượt thích đồ sộ finish this once and for all.

Xem thêm: sofas nghĩa là gì

Tôi tiếp tục giải quyết và xử lý chuyện này một lượt và mãi mãi.

So we can go about taking him down once and for all.

Để tất cả chúng ta hoàn toàn có thể xử lý hắn một lượt mang lại xong lên đường.