one là gì trong tiếng anh

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/wʌn/

Bạn đang xem: one là gì trong tiếng anh

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa với căn nhà đề
 • tính từ

  một

  room one

  phòng một

  volume one

  tập một

  ví dụ khác

 • như thế ko thay cho đổi

  to remain for ever one

  mâi mâi như vậy, mâi mâi ko thay cho đổi

 • danh từ

  một

  to come by ones and twos

  đến từng một hoặc nhì người một

  goods that are sold in ones

  hàng hoá buôn bán từng kiểu một

  ví dụ khác

 • một giờ

  he will come at one

  một giờ anh ấy tiếp tục đến

 • cú đấm

  Xem thêm: at loggerheads là gì

  to give someone one on the nose

  đấm ai một cú nhập mũi

 • đồng ý (với ai)

 • một người này cơ, một (người, vật...)

  many a one

  nhiều người

  the dear ones

  người thân thuộc thuộc

  ví dụ khác

 • người tao, ai

  it offends one in to lớn be told one is not wanted

  bị bảo là ko cần thiết thì có lẽ ai nhưng mà chẳng bực

  Cụm từ/thành ngữ

  all one

  (xem) all

  to be made one

  kết thơm, lấy nhau

  the all and the one

  tính tống thể và tính thống nhất

  thành ngữ khác

  Xem thêm: eggs nghĩa là gì

  Từ ngay sát giống

  done someone money stone honey


Từ vựng giờ Anh theo gót căn nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản