one way or another là gì

Kính xin chào quí vị thính fake. Xin chào quý khách theo gót dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 16 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bởi Hằng Tâm và Brandon phụ trách cứ.

The two idioms we’re learning today are Mr. NICE GUY and ONE WAY OR ANOTHER.

Bạn đang xem: one way or another là gì

Trong bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay, nhị trở nên ngữ tớ học tập là Mr. NICE GUY và ONE WAY OR ANOTHER.

Mai Lan and Mike have been good friends for two years. They first met when they were in the same photography class. Since then, they often see each other, in classes which they attend together or in their không tính phí time when they share their common interests.

Mai Lan và Mike là bạn tri kỷ kể từ nhị trong năm này. Họ gập nhau lần thứ nhất khi nằm trong đến lớp tự sướng. Từ cơ bọn họ hoặc gập nhau hoặc đến lớp nằm trong lớp, hoặc khi rảnh rỗi vì như thế nhị người dân có những yêu thích như thể nhau.

MAI LAN: Hello Mike. How’s everything?

Chào Mike. Mọi việc rời khỏi sao ?

MIKE: Good, good! I’ve been really very fortunate. My biggest concern is my mother’s health; luckily, she’s doing fine now. The worst is over.

Tốt, chất lượng tốt. Tôi thiệt là suôn sẻ. Điều lo ngại nhất của tôi là sức mạnh của u tôi; thực may bà vẫn khỏe khoắn rồi. Cơn nặng nề vẫn qua quýt rồi.

MAI LAN: What’s the matter? I didn’t know she was sick.

Chuyện gì vậy ? Tôi ko biết bà bị xót xa.

MIKE: Well. It was a real scare! She had high fever for several days, she coughed. At first, the doctor thought she had pneumonia, which is quite dangerous, then he found out that she just suffered from a severe cold.

À, công ty chúng tôi bị một cơn hoảng hồn. Bà oi nhiều ngày, bà ho. Lúc thứ nhất, chưng sĩ nghĩ về là bà bị sưng phổi, căn bệnh này khá nguy nan, rồi tiếp sau đó ổng thám thính rời khỏi là bà chỉ bị cảm nặng nề.

MAI LAN: How is she doing now?

Bây giờ bà rời khỏi sao ?

MIKE: She no longer has the fever, she coughs much less. Her medications really help. I hope she’ll get back lớn normal soon.

Bà không thể bị oi và ho ít hơn nhiều. Thuốc đã hỗ trợ bà nhiều lắm. Tôi kỳ vọng bà chuẩn bị quay về thông thường.

MAI LAN: The medications help, and the care that the doctor and your family provide her gives her a better chance lớn recover, too.

Thuốc canh ty bà, sự săn bắn sóc nhưng mà chưng sĩ và mái ấm gia đình đem tới mang đến bà canh ty bà khỏe khoắn lại nhanh chóng nữa.

MIKE: You’re ví right! A sick person needs medications as much as the loving care which lifts her spirits.

Cô thưa đích. Người với căn bệnh cần thiết dung dịch nhiều như sự săn bắn sóc thân thiện, thực hiện mang đến niềm tin người căn bệnh phấn khởi.

MAI LAN: You know. My friends tell mạ you’re Mr. Nice Guy. I asked them what that meant. They said Mr. Nice N-I-C-E Guy G-U-Y means a friendly and kind person. That’s you. You are Mr. Nice Guy, you’re a friendly and kind person.

Anh biết ko ? Các chúng ta tôi bảo anh là Mr. Nice Guy. Tôi chất vấn bọn họ tức là gì. Họ thưa Mr.nice N-I-C-E guy G-U-Y là 1 người dễ dàng tính, đàng hoàng. Anh cơ. Anh là Mr. Nice Guy. Anh dễ dàng và đơn giản với người xem, anh đàng hoàng.

MIKE: Wow! Mai Lan. You’re being ví generous in complimenting mạ today. I wonder if you want mạ lớn bởi something for you!

Ôi chao, Mai Lan. Cô thiệt quá tán tụng tôi thời điểm hôm nay. Tôi tự động chất vấn cô với ý mong muốn tôi làm cái gi mang đến cô ko trên đây !

Xem thêm: priceless là gì

MAI LAN: Mike, for once I’m serious. You’re really nice. You treat your friends well, you’re kind lớn all.

Mike. Một phiên thôi, tôi thưa thực. Anh dễ thương, anh đối xử chất lượng tốt với đồng minh, anh đàng hoàng với toàn bộ.

MIKE: OK. OK! What am I going lớn hear next, “Mike, you’re wonderful”, “Mike, give mạ a ride lớn the hair salon” or “Fix my bike”?

OK, OK ! Tôi tiếp tục nghe cô thưa vật gì trên đây, “Mike, anh thiệt tuyệt vời”, “Mike, tài xế mang đến tôi tiếp cận tiệm tách tóc” hoặc “sửa chiếc xe giẫm mang đến tôi” ?

MAI LAN: Yea! You’re Mr Nice Guy and Mr. Nice Guy can fix my bicycle, right?

Đúng quá ! Anh là “nhân vật tử tế” và “nhân vật tử tế” hoàn toàn có thể sửa xe đạp điện mang đến tôi, đúng không ạ ?

MIKE: You know I’m quite busy now. I’ll have lớn drive my mother lớn the doctor’s office for a follow-up visit, take the siêu xe lớn the garage for an oil change, clean out my room lớn make space for a new bookshelf!

Cô biết tôi lúc này đang được khá bận. Tôi tiếp tục nên trả u tôi chuồn văn chống chưng sĩ nhằm chưng sĩ theo gót rõi, đem xe pháo chuồn thay cho dầu, dọn dẹp vệ sinh chống để sở hữu khu vực cho 1 tủ sách mới nhất.

MAI LAN: I feel bad. My xe đạp can wait.

Tôi cảm nhận thấy áy náy. Cái xe đạp điện của tôi đợi được.

MIKE: Well, one way or another, I can fix it for you within a week.

Thôi, one way or another, tôi hoàn toàn có thể chữa trị xe đạp điện mang đến cô trong khoảng một tuần.

MAI LAN: One way or another? What bởi you mean?

One way or another? Anh mong muốn thưa gì thế ?

MIKE: One way or another. One O-N-E way W-A-Y or another A-N-O-T-H-E-R means somehow, one way or another way.

One way or another. One O-N-E way W-A-Y or another A-N-O-T-H-E-R Tức là bằng phương pháp này hoặc cách tiếp theo.

MAI LAN: OK. So one way or another you will help fix my xe đạp. You mean well, but truly, don’t work too hard. You can help the next time we have a holiday or a long weekend.

OK. Vậy bằng phương pháp này hoặc cách tiếp theo anh sẽ hỗ trợ tôi sửa xe đạp điện. Anh với ý chất lượng tốt, tuy nhiên trở nên thực nhưng mà thưa, anh chớ thao tác làm việc nhiều quá. Anh hoàn toàn có thể canh ty tôi vô phiên cho tới khi tất cả chúng ta với ngày nghỉ ngơi hoặc là 1 weekend lâu năm.

MIKE: I want everything done fast.

Tôi mong muốn thao tác làm việc gì cũng rất được xong xuôi mang đến nhanh chóng.

MAI LAN: Mr. Nice Guy. One way or another, you can help mạ, but it doesn’t have lớn be this week.

“Ông tử tế” ơi. bằng phẳng phương pháp này hoặc cách tiếp theo, ông sẽ hỗ trợ tôi, tuy nhiên ko sẽ phải vô tuần này.

Xem thêm: master degree là gì

MIKE: OK, Mai Lan. Now you are my quấn.

OK Mai Lan. Bây giờ cô là “sếp” của tôi !

Hôm ni tất cả chúng ta vừa vặn học tập nhị trở nên ngữ : Mr Nice Guy nghĩa là 1 người đàng hoàng, dễ thương và one way or another tức là bằng phương pháp này hoặc cách tiếp theo. Hằng Tâm và Brandon nài hứa gập lại quí vị vô bài học kinh nghiệm cho tới.