openness là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'oupnnis/

Bạn đang xem: openness là gì

Thêm vô tự điển của tôi

chưa sở hữu mái ấm đề
 • danh từ

  sự cởi, biểu hiện mở

  Xem thêm: connectivity là gì

 • sự ko cất giấu giếm, sự ko tủ đậy; đặc điểm công khai

 • sự túa cởi, sự trực tiếp thắn, sự chân thật

  Xem thêm: placard là gì

 • tính thoáng rộng, tính phóng khoáng, tính ko trở thành kiếnTừ vựng giờ Anh bám theo mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản