opposed là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈpoʊz/
Hoa Kỳ[ə.ˈpoʊz]

Ngoại động từ[sửa]

oppose ngoại động từ /ə.ˈpoʊz/

Xem thêm: drop dead gorgeous là gì

Bạn đang xem: opposed là gì

 1. Đối kháng, ngược lại, đối nghịch, trái lập.
  to fury let us oppose patience — tất cả chúng ta hây lấy sự kiên trì nhằm ngược lại với việc phẫn uất dữ
 2. Chống đối, phản đối.
  to oppose imperialism — kháng ngôi nhà nghĩa đế quốc
  to be opposed to — ngăn chặn, phản đối
 3. (Động tính kể từ quá khứ) Đối nhau, ngược lại.
  characters strongly opposed — những tính cách vô cùng xung tương khắc nhau
  black is opposed to lớn white — đen ngòm trái ngược ngược với trắng

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

oppose nội động từ /ə.ˈpoʊz/

 1. Chống đối, phản đối.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "oppose", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)