option nghĩa là gì

/'ɔpʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự lựa chọn, quyền lựa chọn
to make one's option
lựa chọn
I haven't any option in the matter
tôi không tồn tại ngẫu nhiên sự lựa lựa chọn nào là nhập yếu tố này (tức là sở hữu quyền quyết định)
Vật được chọn; điều được chọn
Quyền giao thương CP (với thì giờ và giá bán ấn định rõ) (ở sở giao dịch thanh toán bệnh khoán)

Chuyên ngành

Toán & tin

sự lựa lựa chọn, luật lựa chọn

Y học

danh kể từ sự lựa chọn, quyền lựa lựa chọn vật được lựa chọn, điều được lựa chọn quyền giao thương cổ phần

Ô tô

Danh mục phụ khiếu nại tự động chọn

Xây dựng

ứng lựa

Điện

kiểu tùy chọn

Kỹ thuật công cộng

luật lựa chọn
lựa chọn
Independent Option (IO)
lựa lựa chọn độc lập
Network Terminal Option (NTO)
lựa lựa chọn kết cấu mạng
OPT (option)
sự lựa chọn
option (OPT)
sự lựa chọn
option list
danh sách những lựa chọn
option table
bảng lựa chọn
Programmable Option Devices (POD)
các vũ khí tùy lựa chọn sở hữu kĩ năng thiết kế được / những vũ khí lựa lựa chọn theo đuổi chương trình
time-sharing option (TSO)
sự lựa lựa chọn phân thời
TSO (timesharing option)
sự lựa lựa chọn share thời gian
mục chọn
phương án
sự lựa chọn
time-sharing option (TSO)
sự lựa lựa chọn phân thời
TSO (timesharing option)
sự lựa lựa chọn share thời gian

Kinh tế

quyền chọn
American option
quyền lựa chọn loại Mỹ
at the money option
quyền lựa chọn trúng giá
buy back option
quyền tìm đặt lại
call option
quyền lựa chọn mua
call option
quyền tìm đặt tất tả đôi
call-of-more option
quyền tìm đặt được tất tả đôi
call-of-more option
quyền tìm đặt tất tả đôi
cash stock index option
quyền lựa chọn chỉ số (thị ngôi trường đầu tư và chứng khoán, bảo hiểm)
compensatory stocks option
quyền tìm đặt CP đền rồng bù
conventional option
quyền lựa chọn thông thường
conversion option
quyền lựa chọn trả đổi
covered option
quyền lựa chọn sở hữu bảo đảm
covered put option
quyền lựa chọn chào bán sở hữu bảo chứng
currency option
quyền tìm đặt hoặc bán
day-to-day option
quyền tìm đặt bán sản phẩm ngày
day-to-day option
quyền lựa chọn giao thương từng ngày
delivery at seller's option
giao sản phẩm theo đuổi quyền lựa chọn thời hạn của mặt mũi bán
double option
quyền lựa chọn kép
double option
quyền tìm đặt hoặc bán
European option
quyền lựa chọn loại Châu Âu
exercise of an option
hành sử quyền lựa chọn (mua, chào bán cổ phiếu)
exercise of an option
hành sử quyền lựa chọn (mua, cổ phiếu)
first option
quyền lựa chọn mua
in-the-money-option
quyền tìm đặt nhập giá
incentive stock option
quyền lựa chọn đầu tư và chứng khoán khích lệ
lapsed option
quyền lựa chọn (mua bán)
lease-option agreement
hợp đồng mướn với quyền lựa chọn mua
listed option
quyền lựa chọn nhập danh sách
local option
quyền lựa chọn của người dân địa phương
naked Call option
quyền tìm đặt khống
naked option
quyền lựa chọn khống
naked option
quyền lựa chọn không tồn tại bảo đảm
naked put option
quyền lựa chọn chào bán khống
non traded option
quyền lựa chọn ko giao thương được
non traded option
quyền tìm đặt ko chào bán được
option account
tài khoản quyền chọn
option agreement
hợp đồng quyền chọn
option buyer
người mua sắm quyền lựa chọn (trên thị ngôi trường sở hữu quyền chọn)
Option Contract
hợp đồng quyền chọn
option dealer
người giao dịch thanh toán quyền chọn
option dealer
người sale quyền chọn
option dealing
giao dịch quyền tìm đặt (cổ phiếu)
option exchange contract
hợp đồng nước ngoài ăn năn sở hữu quyền chọn
option exercise price
giá triển khai quyền chọn
option holder
người sở hữu quyền chọn
option market
thị ngôi trường sở hữu quyền chọn
option money
tiền mua sắm quyền chọn
option mortgage
thế chấp quyền chọn
option mutual fund
quỹ tương hỗ quyền chọn
option on debt instruments
quyền lựa chọn giao thương trái khoáy phiếu
option on future
quyền lựa chọn bên trên những thích hợp đồng kỳ hạn
option on interest rate futures
quyền tìm đặt hoặc chào bán thích hợp đồng trái phiếu kỳ hạn
option premium
tiền đặt điều cọc (phí) mua sắm quyền chọn
option price
giá quyền lựa chọn (trên thị ngôi trường sở hữu quyền chọn)
option seller
người chào bán quyền chọn
option series
chuỗi quyền chọn
option spread
tản khai quyền chọn
option taker
người lấy quyền chọn
option to tướng buy
quyền lựa chọn mua
option to tướng double
quyền lựa chọn song (quyền tìm đặt và chào bán cổ phiếu)
option to tướng double
quyền lựa chọn tất tả đôi
option to tướng double
quyền tìm đặt và bán
option writer
người chào bán quyền chọn
option writer
người ký vạc quyền chọn
out-of-the-money option
quyền lựa chọn ngoài giá
out-of-the-money option
quyền lựa chọn thất bại lỗ
purchaser of an option
bên mua sắm quyền chọn
put and Call (option)
quyền lựa chọn (đôi) mua sắm và chào bán cổ phiếu
put and Call option
quyền lựa chọn chào bán và mua
put option
quyền lựa chọn bán
put-of-more option
quyền lựa chọn chào bán tất tả đôi
put-of-more option
sự tăng quyền lựa chọn bán
qualifying stock option
quyền lựa chọn CP để sở hữu đầy đủ tư cách
seller of a Call option
người chào bán quyền tìm đặt (chứng khoán)
seller of a put option
người chào bán quyền lựa chọn chào bán (chứng khoán)
seller's option
quyền lựa chọn của mặt mũi bán
seller's option
quyền lựa chọn của những người bán
seller's option to tướng double
quyền lựa chọn song của mặt mũi bán
series of option
sê ri quyền chọn
share option
quyền tìm đặt cổ phiếu
ship's option
quyền lựa chọn của tàu
single option
quyền lựa chọn đơn
spread option
quyền lựa chọn tản khai
stock option
quyền lựa chọn (mua hoặc bán)
stock option
quyền tìm đặt cổ phiếu
traded option
quyền lựa chọn rất có thể thương lượng được (mua chào bán bệnh khoán)
traded option
quyền lựa chọn đã và đang được mua sắm bán
traditional option
quyền lựa chọn truyền thống
transaction at buyer's option
giao dịch mặt mũi mua sắm sở hữu quyền lựa chọn lựa
uncovered option
quyền lựa chọn ko được bảo chứng
underwater option
quyền lựa chọn với giá bán tuột xuống
quyền lựa chọn (mua hoặc chào bán cổ phiếu)
Option là quyền chào bán hoặc mua sắm một khuôn khổ sản phẩm hoá ví dụ nào là ê như CP, sắt kẽm kim loại quý hoặc trái khoán Kho bạc theo đuổi một giá bán vẫn xác lập trước nhập một khoản thời hạn nào là ê.
quyền lựa chọn (mua) quyền nhiệm ý
sự chọn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
advantage , benefit , choice , claim , dibs * , dilemma , discretion , druthers , election , flipside , franchise , không tính phí will * , grant , license , opportunity , other side of coin , pickup , preference , prerogative , privilege , right , selection , take it or leave it , alternative , decision , feature , item , vote

Từ trái khoáy nghĩa