or tiếng anh là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/ɔ:/

Bạn đang xem: or tiếng anh là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

Liên từ
 • liên từ

  hoặc, hoặc là

  in the heart or in the head

  hoặc ở nhập tim hoặc ở nhập đầu

 • danh từ

  vàng (ở huy hiệu)

 • giới từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) trước, trước khi

  Xem thêm: literature nghĩa là gì

 • liên từ

  nếu không

  make haste, or else you will be late

  nhanh lên, còn nếu như không anh sẽ ảnh hưởng chậm

 • tức là

  a dug-out or a hollowed-tree boat

  một cái thuyền độc mộc, tức là 1 cái thuyền tự một thân thích cây đục thành

  Xem thêm: masturbate là gì

  Từ ngay gần giống

  for more nor forever world


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo đòi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản