orange nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /ɒrɪndʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quả cam
  cây cam ( orange-tree)
  an orange grove
  một lùm cam
  Màu domain authority cam
  Nước cam
  a fresh orange, please
  cho tôi một ly cam tươi

  Tính từ

  Có màu sắc domain authority cam
  an orange hat
  cái nón màu sắc domain authority cam

  Cấu trúc từ

  to squeeze the orange
  vắt kiệt (hết tinh anh tuý của đồ vật gi, rất là lực của ai)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nước cam sở hữu ga
  quả cam

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, adjective
  apricot , bittersweet , cantaloupe , carrot , coral , peach , red-yellow , salmon , tangerine , titian

  Bạn đang xem: orange nghĩa là gì

  Xem thêm: flimsy là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ