ordinance là gì

Công cụ cá nhân
 • /ˈɔrdnəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sắc mệnh lệnh, quy định
  Lễ nghi
  (từ khan hiếm,nghĩa hiếm) bố cục tổng quan (trong (kiến trúc), kiệt tác (văn học))
  ordinances of the company
  những quy lăm le của công ty

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  pháp lệnh
  building ordinance
  pháp mệnh lệnh xây dựng
  pháp quy

  Kinh tế

  điều lệ
  Banking Ordinance
  điều lệ ngân hàng (Hồng Kông)
  license to tát trade ordinance
  điều lệ giấy má luật lệ mậu dịch
  zoning ordinance
  điều lệ quy hướng phân khu vực trở thành phố
  pháp mệnh lệnh quy định

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  authorization , canon , code , command , decree , dictum , direction , edict , enactment , fiat , mandate , order , precept , prescript , reg , regulation , ruling , statute , ukase , institute , prescription , rule , act

  Bạn đang xem: ordinance là gì

  Xem thêm: africa là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ