orient là gì

/n., adj. ˈɔriənt , ˈɔriˌɛnt , ˈoʊriənt , ˈoʊriˌɛnt ; v. ˈɔriˌɛnt , ˈoʊriˌɛnt/

Thông dụng

Ngoại động từ

Như orientate
Xây (nhà, nhà thời thánh...) trở lại phía đông
Chôn (người bị tiêu diệt mang đến chân trở lại phía đông)
Định phía, bịa đặt hướng
to orient oneself
định phía, xác định trí đứng

Nội động từ

Quay về phía đông

Danh từ

( the orient) phương đông
Nước ánh (của ngọc trai)
Ngọc trai (loại quý nhất)
(thơ ca) phía đông

Tính từ

(thơ ca) (thuộc) phương đông
Óng ánh; quý giá chỉ (đá quý, ngọc trai trước tê liệt đem kể từ phương nhộn nhịp đến)
(nghĩa bóng) đang được đâm chồi, đang được lên (mặt trời...)

Chuyên ngành

Toán & tin

định phía // phương đông

Xây dựng

tạo hướng

Kỹ thuật công cộng

hướng
ngọc trai
định hướng
phương đông
quay theo phía đông/ bịa đặt hướng

Giải mến EN: 1. vĩ đại turn vĩ đại the east or vĩ đại fix in position in reference vĩ đại the east.vĩ đại turn vĩ đại the east or vĩ đại fix in position in reference vĩ đại the east.2. vĩ đại mix a map in alignment with the actual points on a compass or the landscape.vĩ đại mix a map in alignment with the actual points on a compass or the landscape.

Giải mến VN: 1. trở lại phía nhộn nhịp hoặc thắt chặt và cố định ở một địa điểm theo phía nhộn nhịp 2. vẽ một phiên bản đồ vật trực tiếp sản phẩm với 1 điểm xác lập bên trên la bàn.

Bạn đang xem: orient là gì

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
acclimatize , adapt , adjust , align , conform , determine , direct , get one’s bearings , locate , orientate , turn , accommodate , accustom , familiarize

Từ trái khoáy nghĩa

Xem thêm: hereunder là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ