otherwise nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /´ʌðə¸waiz/

  Thông dụng

  Phó từ

  Khác, cơ hội khác
  he could not have acted otherwise
  anh tao đang không hành vi không giống được
  Nếu ko thì...
  seize the chance, otherwise you will regret it
  nắm lấy khi cơ, nếu như không anh tiếp tục hối hận tiếc
  Mặt không giống, về mặt mũi khác
  he is unruly, but not otherwise blameworthy
  nó ương ngạnh, tuy nhiên về mặt mũi không giống thì ko xứng đáng khiển trách

  Liên từ

  Nếu yếu tố hoàn cảnh.., nếu như không thì...
  put the cap back on the bottle, otherwise the juice will spill
  đậy cái nắp chai lại, nếu như không nước ngọt tiếp tục sập ra

  Tính từ

  Khác; biểu hiện khác
  the truth is quite other wise
  sự thiệt trọn vẹn khác
  lẽ ra
  Her poor delivery, spoilt an otherwise good speech
  Cách thưa thấp kém của cô ấy tao đã thử lỗi bài bác thao diễn văn đáng ra là hay

  Chuyên ngành

  Toán & tin cậy

  cách khác
  cách không giống, khác

  Kỹ thuật công cộng

  khác

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  any other way , contrarily , differently , diversely , elseways , if not , in different circumstances , on the other hand , or else , or then , under other conditions , variously , alternatively , else , oppositely

  Bạn đang xem: otherwise nghĩa là gì

  Xem thêm: none of là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ