out of the blue nghĩa là gì

Key takeaways

 • "Out ot the blue" là cụm kể từ tế bào miêu tả sự khiếu nại xẩy ra đột ngột, tạo nên kinh ngạc và ko mong ngóng. cụm kể từ sở hữu xuất xứ kể từ "a bolt out of the blue" với chân thành và ý nghĩa lúc đầu là sét xuất hiện tại bên trên khung trời nhập xanh lơ là rất rất bất khả ganh đua.

  Bạn đang xem: out of the blue nghĩa là gì

 • Những cụm kể từ tương tự không giống cũng biểu diễn miêu tả sự khiếu nại bất ngời như "unforeseen," "from nowhere," "without warning," "abruptly," "unexpectedly," và "caught somebody unawares”.

 • Các trường hợp rất có thể sử dụng cụm “out of the blue” nhập cuộc sống như sự thay cho thay đổi không khí, nhận phần quà ko báo trước, hoặc gặp gỡ người quen thuộc bất thần.

Out of the xanh lơ là gì?

"Out of the blue" được tự vị Cambridge khái niệm như sau: “If something happens out of the xanh lơ, it is completely unexpected”. Đây là 1 trong cụm kể từ tế bào miêu tả một sự khiếu nại xẩy ra trọn vẹn bất thần và ko mong ngóng, không tồn tại tín hiệu hoặc tín hiệu trước. Như vậy thông thường xẩy ra một cơ hội đột ngột và tạo nên kinh ngạc cho những người trải qua loa trường hợp tê liệt.

Nguồn gốc và cơ hội dùng

"Out of the blue" thực tế là 1 trong phiên phiên bản rút gọn gàng của cụm kể từ dài ra hơn nữa, “a bolt out of the clear, xanh lơ sky”. Theo The American Heritage Dictionary Of Idioms, cụm kể từ này xuất hiện tại nhập trong những năm 1800s và được dùng làm ám chỉ kỹ năng gần như là là ko thể của việc xuất hiện tại một tia sét (bolt) bên trên một khung trời nhập trong suốt xanh lơ (the clear, xanh lơ sky). Khi cụm kể từ được dùng thoáng rộng, từ từ phiên phiên bản rút gọn gàng trở thành thịnh hành, và được dùng làm tế bào miêu tả những sự khiếu nại không thể tưởng tượng trước, dễ khiến cho bất thần.

Out of the xanh lơ là gì

Cụm kể từ này rất có thể được sử dụng với tính năng như tính kể từ hoặc trạng kể từ, nhằm tế bào miêu tả một hành đồng bất thần. Một số ví dụ:

 • Out of the blue, she received a job offer from a prestigious company that is ví hard to lớn get to lớn . (Bất ngờ, cô ấy cảm nhận được một điều ý kiến đề xuất việc làm từ là 1 công ty lớn nổi tiếng.)

 • The news of his promotion came out of the blue. (Thông tin cậy về sự thăng chức của anh ý tớ cho tới một cơ hội bất thần.)

 • I hadn't seen him in years, and then he called bầm out of the blue. (Tôi dường như không gặp gỡ anh tớ trong vô số năm, và tiếp sau đó anh tớ gọi điện thoại cảm ứng mang đến tôi một cơ hội bất thần.)

 • Her sudden resignation was totally out of the blue for the entire team. (Sự từ nhiệm đột ngột của cô ý ấy trọn vẹn bất thần với toàn quân ngũ.)

Xem thêm:

 • Down to lớn earth là gì?

 • Up in the air - Ý nghĩa, cách sử dụng và bài bác tập dượt ứng dụng

Những cơ hội miêu tả tương đương

Có nhiều phương pháp để miêu tả đặc thù bất thần của một sự khiếu nại tương tự động như unforeseen, from nowhere, without warning, abruptly, unexpectedly, caught somebody unawares. Phát âm và ví dụ cho từng cơ hội miêu tả được như sau:

Unforeseen 

 • Phát âm /ˌʌn.fɔːrˈsiːn/

 • Ví dụ:

  An unforeseen sự kiện disrupted our plans for the day, leaving us astonished and perplexed.

  (Một sự khiếu nại không thể tưởng tượng trước đang được đánh tan plan của Cửa Hàng chúng tôi trong thời gian ngày, khiến cho Cửa Hàng chúng tôi kinh ngạc và hoang mang và sợ hãi.)

From nowhere

 • Phát âm /frɒm ˈnəʊˌweər/

 • Ví dụ: From nowhere, a brilliant idea struck her mind during the mundane meeting, inspiring everyone present. (Đột nhiên, một ý tưởng phát minh tuyệt hảo nảy nhập đầu cô ấy nhập buổi họp nhàm ngán, truyền hứng thú mang đến toàn bộ người xem xuất hiện.)

Without warning

 • Phát âm  /wɪˈðaʊt ˈwɔː.nɪŋ/

 • Ví dụ: Without warning, the storm hit, causing chaos and forcing everyone to lớn take immediate shelter. (Không sở hữu lưu ý, cơn sốt cho tới, tạo ra láo lếu loàn và buộc người xem nên lần điểm trú ẩn ngay lập tức ngay tắp lự.)

Abruptly

 • Phát âm  /əˈbrʌpt.li/

 • Ví dụ: Abruptly, a power outage plunged the thành phố into darkness during the important sự kiện.

  Xem thêm: slant là gì

(Đột ngột và ko mong ngóng, rơi rụng năng lượng điện đẩy thành phố Hồ Chí Minh nhập bóng tối nhập sự khiếu nại cần thiết.)

Unexpectedly

 • Phát âm /ˌʌn.ɪkˈspɛk.tɪd.li/

 • Ví dụ: An unexpectedly appeared opportunity propelled her career forward, changing her life's trajectory dramatically. (Xuất hiện tại ko hòng đợi: Một thời cơ xuất hiện tại ko mong ngóng đang được đẩy sự nghiệp của cô ý ấy tiến thủ lên, thay cho thay đổi đáng chú ý tiến trình cuộc sống cô.)

Caught somebody unawares

 • Phát âm /kɔːt ˈsʌmbədi ˌʌnəˈweəz/

 • Ví dụ: The news of the sudden company closure caught us unawares, leaving employees uncertain. (Tin tức về việc tạm dừng hoạt động đột ngột của công ty lớn đã từng Cửa Hàng chúng tôi bất thần, gây ra sự mung lung nhập nhân viên cấp dưới.)

Caught somebody unawares

Ngữ cảnh thực tế

Đây là cụm kể từ được dùng rất rất thịnh hành nhập tiếp xúc, vì thế trong những đoạn đối thoại, thật nhiều tình huống người rằng cần thiết tế bào miêu tả một sự khiếu nại ko mong ngóng và đột ngột nhập cuộc sống thường ngày từng ngày, nhập việc làm, hoặc trong những trường hợp không giống tuy nhiên không tồn tại tín hiệu trước. Một số tính huống ví dụ nhập đời sống:

Nhận một phần quà bất thần, ko được báo trước, hoặc bên trên thời khắc tuy nhiên không tồn tại cơ hội gì quan trọng đặc biệt, khiến cho người nhận cảm nhận thấy ngạc nhiên:

Tom: "Look what I found in my mailbox today!" (Nhìn vật gì tớ nhìn thấy nhập hộp thư này!)

Emily: "A gift? Who could have sent it?" (Một phần quà à? Ai rất có thể đang được gửi nó nhỉ?)

Tom: "I have no idea. It came completely out of the xanh lơ. Perhaps one of my friends wanted to lớn surprise bầm, but I can't think of any reason." (Tớ ko rõ ràng nữa. Nó cho tới trọn vẹn đột ngột. cũng có thể là 1 trong người các bạn nào là tê liệt ham muốn thực hiện tớ bất thần, tuy nhiên song chẳng hợp pháp bởi gì cả. )

Dịch nghĩa:

Bất ngờ hội ngộ một người quen thuộc đang được nhiều ngày, bên trên một vị trí tình cờ, khi tuy nhiên không tồn tại một cuộc hứa nào là được sắp xếp trước:

Sarah: "I bumped into John at the grocery store today." (Tôi đang được hội ngộ John ở cửa hàng tạp hóa thời điểm hôm nay.)

Emma: "Really? How long has it been?" (Thật sao? Đã bao lâu rồi?)

Sarah: "Years. It was ví unexpected, just lượt thích running into him out of the xanh lơ. It was really nice seeing him again. We're also planning to lớn grab coffee next week to lớn catch up." (Nhiều năm rồi. Thật là bất thần, như gặp gỡ anh ấy đột ngột. Gặp lại anh ấy thiệt là vui sướng. tụi tớ tấp tểnh tuần cho tới tiếp tục lên đường tợp coffe update tình hình.)

Bài tập dượt vận dụng

Trong những câu sau đây, ví dụ nào là dùng những cụm kể từ lặng đậm phù phù hợp với ngữ cảnh?

1. Unexpectedly, her childhood friend from another thành phố appeared at her doorstep, carrying a bouquet of flowers and a heartwarming smile, instantly brightening Emily's day.

2. Yesterday, John finished the marathon out of the blue! He's trained for it for months. He even hired a trainer to lớn help him.

3. As they walked hand in hand, a colorful hot air balloon descended from nowhere, creating a magical moment that neither Mark nor Lisa could have anticipated.

4. Suddenly, the phone rang. Sarah tried to lớn think who would Call in the middle of the night. After a minute, she decided to lớn just ignore it.

Đáp án

Trong những câu bên trên, câu số 1, 3 và 4 là những ví dụ mang đến việc dùng cụm kể từ, vì thế những sự khiếu nại được nên đi ra đều phải có tính bất ngờ: một người các bạn thời thơ ấu xuất hiện tại ko báo trước, một cái khinh thường khí cầu đáp xuống bất thần, và điện thoại cảm ứng sụp chuông thân ái tối. Chỉ riêng biệt câu số 2 là ko tương thích, vì thế việc John triển khai xong tầm marathon (finished the marathon) là sự việc rất có thể dễ dàng và đơn giản thấy được, vì thế anh ấy đang được luyện tập thông thường xuyên (He's trained for it for months).

Tổng kết

Out of the blue” là cụm kể từ nhằm tế bào miêu tả những sự khiếu nại mang tính chất bất thần với nhiều cách thức dùng trong những trường hợp thực tiễn. Tác fake kỳ vọng trải qua phân tích và lý giải cụ thể về xuất xứ, cơ hội dùng và bài bác tập dượt áp dụng nhận ra, người học tập rất có thể hiểu thâm thúy tăng về cụm kể từ này và dùng đúng đắn nhập tiếp xúc.

Xem thêm: sự chăm chỉ tiếng anh là gì


Tham khảo

 1. “Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus.” @CambridgeWords, 19 July 2023, dictionary.cambridge.org/. Accessed 13 August 2023.

 2. Ammer, Christine. The American Heritage dictionary of idioms: American English idiomatic expressions & phrases. HMH, 2013.