out of town là gì

"Out of town" means that someone is not currently in their hometown. For example, if your friend is an hour away from where you are and someone asks where he is, then you would say, "He is put of town."

Bạn đang xem: out of town là gì

thanks

Out of town is when your telling someone that you cannot talk to tát them for a while because you will not be in the area you are in(town)

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ!

Bạn với biết phương pháp nâng cấp kĩ năng ngôn từ của tôi không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của mình!
Với HiNative, chúng ta cũng có thể nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của tôi free ✍️✨.

Đăng ký